Více než osmisetstránková kniha velkého formátu v reprezentativní úpravě s reprodukcí frenštátské opony na obalu vydalo v počtu tři sta kusů rožnovské Valašské muzeum.

„Slovník zahrnuje v netradičním zpracování i srovnávací údaje širšího regionu včetně Ostravska a přiřazuje v početných odkazech i údaje věcné jako například zvykosloví, pověry, bájné bytosti, vytrácející se zvláštnosti a způsoby života, jídla či léčení," přibližuje autor rozsáhlého díla – pětaosmdesátiletý Mojmír Horečka.

Kniha vznikala desítky let a opravdu pestře zachycuje bohatost zdejšího jazyka a zvyků. Vydání tohoto slovníku uvítal i Ústav pro jazyk český, který jej chce využít při právě zahájeném sestavování celonárodního nářečního slovníku. Publikace je k dostání zatím jen na dvou místech, a to v rožnovském Valašském muzeu u pokladny a v informačním středisku radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm.