Sanace šedesátihektarové Aglomerace Vítkovice začala loni v červenci a bude-li i nadále pokračovat podle plánu, skončí v příštím roce.

Zatímco severní část vítkovického komplexu – dnešní turistický magnet Dolní Vítkovice – je památkově chráněna, jižněji položená aglomerace podél Místecké ulice je zdevastovaná působením těžkého průmyslu. Půda je kontaminovaná, objekty se bortí.

Sanace lokality vyjde na 130 milionů korun bez DPH a hradí ji ministerstvo financí. „Stát se při privatizací státních podniků zavázal, že uhradí likvidaci starých ekologických zátěží, které průmysl způsobil za dob socialismu a noví vlastníci za ně tedy nemohou a nemohou ani nést náklady na jejich odstranění,“ říká mluvčí Vítkovic Eva Kijonková.

Po šestnácti letech od vydání rozhodnutí o sanování kontaminovaných území stát přešel k činům. Zhruba čtyřicet objektů půjde k zemi, půda bude sanována do hloubky několika metrů.

KOMÍN ODSTŘELÍ

Dominantou sanované lokality je komín Strakáč, za jehož záchranu bojuje Spolek Svatý Václav. I on má být totiž zbourán. „Jeho statika je v zoufalém stavu, je kontaminovaný a v jeho okolí se vyskytly karcinogenní látky včetně vysoce nebezpečného azbestu,“ podotýká Kijonková s tím, že aktuální záběry z dronu ukázaly, jak se komín drolí a padají z něj původní kovové obruče.

Vítkovice jsou z rozhodnutí České inspekce životního prostředí nuceny celou oblast nechat zbourat. A komín odstřelit. „Nelze jej zbourat, bylo by životu nebezpečné se o to pokoušet. V okruhu 150 metrů je stanoveno ochranné pásmo kvůli samovolnému rozpadání stavby a látek, které se v jeho okolí vyskytují,“ vysvětluje Kijonková.

Nyní Vítkovice čekají na rozhodnutí k odstřelu, které by měly obdržet v nejbližších týdnech. Dá se očekávat, že proti rozhodnutí vystoupí aktivisté bojující za záchranu komína, přesto by k samotnému odstřelu mohlo podle informací Deníku dojít v průběhu letních prázdnin.

Po vyčištění Aglomerace se zde počítá se zalesněním a zónou lehkého průmyslu. „Aglomerace bude místem pro nové podnikání. S volnočasovými aktivitami se zde nepočítá,“ dodává Eva Kijonková s tím, že Vítkovice se nebrání prodávat pozemky vhodným investorům.