Současný stav naplno ukázal, že zdravotnictví patří mezi obory, kterých je zapotřebí v každé situaci. Zájemci nyní mohou nastartovat svou novou kariéru právě pro tuto nepostradatelnou oblast. Kurz pro sanitáře bude odstartován v pondělí 4. května a úspěšní absolventi mohou podle předpokladů nastoupit do práce již na počátku července.

„Pokud se úspěšní absolventi rozhodnou nastoupit do některého zdravotnického zařízení skupiny AGEL, vrátíme jim kurzovné, které činí 6 tisíc korun,“ uvedla zástupkyně ředitele AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě Alžběta Panáková. Lidé evidování na Úřadu práce si mohou na příslušné pobočce ÚP požádat o proplacení kurzovného.

S ohledem na epidemiologickou situaci se škola rozhodla upravit formu kurzu a úvodní teoretická výuka proběhne online. „Sto hodin teoretické výuky, které by za normálních okolností museli účastníci odsedět ve školní lavici, jsme zpracovali do formy online výuky poskytované prostřednictvím moderních výukových rozhraní,“ řekla Panáková.

„Pedagogové budou rovněž poskytovat online tele-konzultace a přednášky přes Skype. Každý účastník dostane navíc skripta, která mu budou oporou ve studiu,“ doplnila.

Osmdesát hodin praktické výuky pak absolvují studenti na lůžkových odděleních ve Vítkovické nemocnici v Ostravě. Kvalifikační kurz končí praktickou a teoretickou zkouškou.

Do kurzu se mohou přihlásit zájemci starší 18 let s ukončeným základním vzděláním, v dobrém zdravotním stavu a s absolvovaným očkováním proti hepatitidě B. Stačí vyplnit přihlášku na webových stránkách vzdelavani.agel.cz nejpozději do 28. dubna. Více informací získají zájemci na telefonním čísle 720 967 901.

Sanitář poskytuje zdravotní péči pacientům pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka, denně empaticky přistupuje k pacientům i jejich potřebám. Zvládá pomocné činnosti, jako je například převoz pacientů na vyšetření i jejich polohování s cílem prevence proleženin, manipulace s technickým vybavením v nemocničních pokojích i na operačních sálech, dovoz stravy na oddělení i převzetí a ukládání léčiv pro pacienty.

„Kurz na sanitáře je prvním stupněm vzdělání ve zdravotnictví, na který je možné navázet kurzem Ošetřovatel zakončeným závěrečnou zkouškou. Dálkovou formou je pak možné u nás studovat obor Praktická sestra, který je 5letý a je ukončen maturitní zkouškou,“ uzavřela Panáková.