Vedle obvyklých tematicky zaměřených programů chystají pracovníci skanzenu také dvě novinky. Prvním bude pořad Uměli Valaši fyziku?. „Jde o ukázky používání jednoduchých strojů v obyčejném životě Valachů," uvedla Libuše Rousová, muzejní pedagog, která programy sestavuje.

Druhá novinka nese název Jak žili naši předkové. Přiblíží bydlení v minulosti. Obohatí jej výstavba modelu roubené chalupy.

Deset tematických bloků dětem přiblíží běžný život lidí na Valašsku v dobách minulých, s nímž se nemají možnost jinak setkat. Třeba Velikonoce na Valašsku či Vánoce na dědině se budou týkat tradičního zvykosloví. Slabikář devatera řemesel či Barvíř modrotisku se zase zaměří v minulosti používané, pracovní postupy a technologie.

Největší zájem bývá podle Libuše Rousové o programy velikonoční a vánoční. „Velikonoční je na tento rok již skoro naplněn. Proto jsme jej rozšířili o jeden den i na pětadvacátý březen," přiblížila muzejní pedagožka.

Prvním program, který letos děti absolvují, má název Co ještě nevíte o valašských spisovatelích. „Je speciálně určen pro žáky osmých a devátých tříd základních škol, středoškoláky a také seniory," upřesnila Libuše Rousová. Program odstartuje 12. února.

Všechny pořady jsou určené převážně pro předem objednané skupiny. Registrace a rezervace byly zahájeny už 7. ledna.