Veslování se Josef Fiedler věnoval celý život. Svůj dávný sen si však splnil až letos, kdy už je v důchodu. Složil kapitánské zkoušky třídy C. Ty jsou nezbytné například pro řízení výletní elektrolodě Harta. Fiedler doufá, že se ještě postaví k jejímu kormidlu. „Když je síla a odhodlání, tak na věku nezáleží,“ říká Josef Fiedler, který letos slaví své sedmdesáté šesté narozeniny.

Že má odhodlání více než dost potvrdil už několikrát. Právě on stál u vzniku závodů dračích lodí na Slezské Hartě. V roce 2014 sám uspořádal první ročník a pak následující další tři. Díky němu vznikla tato největší letní akce na Slezské Hartě a největší závod dračích lodí v kraji. Pak si pořadatelství závodů převzal Mikroregion Slezská Harta.

Zkoušky na elektrolodi

Cesta ke kapitánským zkouškám byla pozvolná. „Splnil jsem si dětský sen, i když je to v pokročilém věku, ale to nevadí - mám to a pro dobrý pocit je to splněno,“ prohlásil spokojeně Fiedler.

Nejprve si před lety udělal zkoušky „vůdce malého plavidla“, potřebné k řízení menších motorových člunů. „Jedny prázdniny jsem jezdil v Holandsku na kanálech jako pomocný lodník a to se mi počítalo. Na základě letitých zápisů do Plavecké knížky a po dosažení potřebných dní praxe na lodích jsem v únoru 2020 udělal zkoušky na lodníka,“ vyprávěl Fiedler.

Pak následovalo samostudium na kapitánské zkoušky. Na jaře udělal Josef Fiedler písemné a ústní zkoušky a po nich v červnu následovala praktická zkouška, která proběhla přímo na Slezské Hartě na elektrolodi Harta za přítomnosti zkušebních komisařů ze Státní plavební správy z Přerova.

O moři neuvažuje

I když už má Fiedler potřebné zkoušky, elektroloď Harta neřídí. Zatím se plaví na přívozu Rouza mezi Razovou a Roudnem, který kormidluje už několik sezon, ale doufá, že se ke kormidlu velké výletní lodě postaví.

„Tady na přehradě jsme zatím jen tři kapitáni pro velkou loď. Na elektolodi se střídají dva kapitáni, původně  zaměstnanci z Povodí Odry. Já jsem spokojený. že jsem to dokázal a mohu jít ve šlépějích svého otce, který kapitánoval  padesát let na brněnské přehradě od roku 1946. Další cíle si zatím nekladu. Na velké řeky mohu, ale na to se nechystám. O moři v mém věku neuvažuji. Vody je v naší republice dost a Slezská Harta jinde není,“ vyznal se Fiedler z lásky k přehradě Slezská Harta.

Založil zde veslařský klub a ve Středisku volného času v Bruntále vede veslařský kroužek.

Josef Fiedler.Zdroj: archiv Deníku

Veronika Otáhalová