VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Soudný den fakultní nemocnice se blíží

Do konce měsíce dubna by ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch měl oznámit vítěze výběrového řízení na post ředitele Fakultní nemocnice Ostrava.

13.4.2018
SDÍLEJ:

Fakultní nemocnice v Ostravě.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Kdo bude ovládat největší zdravotnické zařízení v regionu s obratem takřka pět miliard korun?

Z šesti kandidátů, kteří se podle informací Deníku do konkurzu přihlásili, je hlavním favoritem dočasně pověřený ředitel Evžen Machytka.

Zda se situace v květnu uklidní, není ale vůbec jasné. Už samotné dočasné jmenování Evžena Machytky totiž vyvolalo v některých odborných kruzích, ale také třeba ve vedení Lékařské fakulty Ostravské univerzity, velké pozdvižení a nevoli.
A to hlavně proto, že Evžen Machytka je úzce propojen s kontroverzním lékařem Pavlem Zončou, který se aktuálně soudí s FNO i Lékařskou univerzitou.

Právě propojení těchto dvou institucí je pro budoucnost nejdůležitější. Podle přednosty kliniky hematoonkologie FNO a prorektora Lékařské fakulty Ostravské univerzity Romana Hájka jsou minimálně obavy na místě. „Stačí si shrnout tři události posledních dní, které se ve FNO udály. Do dočasného vedení je dosazen lékař, který se soudil s Ostravskou univerzitou.

S ním přichází lékař (Pavel Zonča), který byl z FNO propuštěn ze závažných důvodů. Tento lékař se soudí jak s OU, tak s FNO a jde o bývalého děkana, který byl odvolán,“ uvedl Roman Hájek.

Další hlasy z odborných kruhů zpochybňují dokonce i to, zda Evžen Machytka splňuje podmínky výběrového řízení. Především bod, že adept musí mít minimálně pětileté zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců. „Vedl jsem úspěšnou soukromou firmu, včetně dvou amerických start-up firem,“ řekl Evžen Machytka, kterému sebevědomí rozhodně nechybí.

Pokud v konkurzu uspěje, bude ho v každém případě potřebovat.

Fakultní nemocnice totiž není soukromá firma ani americký start-up. Pracuje v ní 3296 zaměstnanců a jen loni bylo na 1127 lůžkách hospitalizováno téměř 45 tisíc pacientů, v ambulancích pak bylo ošetřeno 612 tisíc pacientů.

GLOSA ALEŠE UHRA

Doktor Cvach po ostravsku?
Aleš Uher.Obyčejnému člověku, který do ostravské fakultní nemocnice zavítá jako pacient, se může zdát, že je jedno, kdo stojí v jejím čele. Osoba ředitele je pro někoho, kdo leží se žlučníkem na interně, někým opravdu vzdáleným.
Pravda to je ale jen zdánlivá. Na největší a nejmodernější zdravotnické zařízení v kraji se totiž lidé z širokého okolí spoléhají ve chvílích, kdy je jim nejhůře.
Léčí se tam ze smrtelných onemocnění a tamní odborníci je tahají z bryndy po nejtěžších havárkách. A navíc se ve „fakultce“ starají o výchovu budoucích lékařů. Po odchodu kontroverzního Svatopluka Němečka, který si vedle profesní dráhy víc budoval kariéru politickou, byl na místo ředitele dosazen Evžen Machytka.
Tvrzení o jeho kontroverznosti také není vůbec scestné. Je velmi zvláštní, když se někdo stane ředitelem tak gigantického podniku po více než roční nemocenské a bez sebemenší zkušenosti s vedením podobné organizace.
Fakultní nemocnice není pošta na vesnici. Machytkův profesní kredit se dá těžko hodnotit. Podle kolegů skutečně není nejvyšší, i když je to záležitost opravdu subjektivní. Památný doktor Cvach z Dietlova seriálu (Nemocnice na kraji města) byl mizerným operatérem, ale nakonec se v příběhu objevil jako velký šéf, který rozhodoval o osudech ostatních. Někdy to tak bývá. Nejen pro FNO by bylo skvělé, kdyby se něco takového stávalo jenom v televizi.

Evžen Machytka: Pavla Zonču fakultní nemocnice potřebuje!

Dočasně pověřený ředitel FNO je přesvědčený, že podmínky výběrového řízení splňuje. K ukončení čtrnáctiměsíční nemocenské těsně před svým jmenováním se nevyjádřil.

Největšímu favoritovi výběrového řízení na post nového ředitele Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) Evženu Machytkovi sebevědomí rozhodně nechybí, což ostatně několikrát potvrdil i během rozhovoru pro Moravskoslezský deník. O tom, zda oprávněně, si musí každý udělat obrázek sám.

Evžen Machytka.

V rozhovoru odmítl, že by situace mezi FNO a Lékařskou fakultou (LF) Ostravské univerzity byla vyhrocená. A otevřeně se postavil i za kontroverzního docenta Pavla Zonču. Ten přitom aktuálně vede soudní spory nejen s FNO, ale také LF. „Je to uznávaný, špičkový chirurg, jehož nemocnice rozhodně potřebuje. Informace, které o něm hrstka odpůrců šíří, považuji za nehorázné,“ vzkázal odpůrcům Evžen Machytka.

Jak vnímáte současnou situaci ve FNO? Cítíte třeba nervozitu u lékařů a personálu?
Žádnou nevnímám, ani není proč, naopak. Při svých pravidelných návštěvách pracovišť pociťuji pozitivní náladu. Fámy o nervozitě jsou rozšiřovány úzkou skupinou lidí, jimž mé působení ve funkci ředitele značně komplikuje jejich ne zcela transparentní praktiky.

Proč si myslíte, že jste vhodný kandidát na post ředitele FNO?
Domnívám se, že mohu přinést zcela nový pohled na řízení nemocnice. Mám letité zkušenosti s řízením mnohočetných vědeckých týmů v zahraničí, kde jsem měl možnost působit, byl jsem vlastníkem úspěšné firmy a můj zájem o řízení FN Ostrava je z tohoto pohledu logickým krokem v mé manažerské kariéře. Navíc FNO znám velmi detailně - pracoval jsem zde 20 let jako lékař.

V jakém stavu jste FNO převzal?
Nemocnici jsem převzal ve stavu, který bych označil za hraničící s možností dlouhodobého fungování. Je plná skvělých zaměstnanců, kteří jsou ovšem extrémně přetíženi, což považuji v delším časovém horizontu za neudržitelné. Vyčerpaní lidé nemohou odvádět kvalitní práci. Je potřeba podívat se na fungování nemocnice ne pouze z pohledu ekonomické prosperity, ale hlavně z pohledu léčebné a ošetřovatelské péče, kterou odvádějí pozitivně motivovaní odborníci. Obrovský potenciál vidím rovněž v oblasti vědy a výzkumu a výuky začínajících zdravotníků.

Co vidíte jako největší současný problém FNO?
Jak jsem již zmínil výše, největším problémem je extrémní zátěž zaměstnanců (nebo extrémní nároky kladené na zaměstnace). Příčinu hledejme na více úrovních. Jednou z nich je například přebujelá administrativa. To je jedna z věcí, které bych velice rád rychle změnil.

Situace ve FNO je podle článků v médiích vyostřená i kvůli osobě docenta Pavla Zonči, který se po vašem dočasném jmenování vrátil na chirurgickou kliniku. Považujete jeho návrat za šťastný? Není to jeden z hlavních důvodů vzniklých problémů?
Za vyostřenou považuje tuto situaci pouze několik jedinců, kteří ovšem při šíření této deziluze vyvíjejí nadměrné úsilí. Je to uměle vytvořený problém, který je bohužel médii neustále opakován. V nemocnici to tak nevnímám. Osobně si docenta Zonči velice vážím. Je to uznávaný, špičkový chirurg, jehož tato nemocnice rozhodně potřebuje. Informace, které o něm hrstka odpůrců šíří, považuji za nehorázné.

Kvůli přetrvávajícímu soudnímu sporu Pavla Zonči s LF sílí v odborných kruzích obavy z další spolupráce FNO a LF. Co si o těchto názorech myslíte?
Otázka je, kdo do tohoto zmiňovaného odborného kruhu patří. Myslím, že stejní lidé, kteří se snaží vytvořit dojem o nervozitě v nemocnici. Zajímavé je, že při rozhovorech s akademiky, a není jich málo, tento názor neslýchám.

Jak vidíte další spolupráci s LF?
Velmi pozitivně. S vedením LF jsem už několikrát jednal, pokaždé s velmi dobrým výsledkem a příznivými reakcemi ze strany vedení fakulty. Na pokračování spolupráce mají evidentně zájem obě strany, fakulta i nemocnice.

Před vaším jmenováním dočasným ředitelem FNO jste byl údajně čtrnáct měsíců v pracovní neschopnosti a měl jste se do práce vrátit až pár dní před pověřením. Můžete to potvrdit nebo se k tomu vyjádřit?
Rád odpovím na otázky týkající se mé profese. Můj zdravotní stav je moje osobní záležitost, takže nevidím důvod, proč se jím zaobírat na veřejnosti.

Je jasné, že se ke svému zdravotnímu stavu nemusíte vyjadřovat. Tahle otázka se ale nabízí: nehrozí, že by se vám mohly zdravotní problémy vrátit nebo opakovat?
Můj zdravotní stav je velmi dobrý.

Myslíte si, že splňujete podmínky samotného výběrového řízení? Údajně nemáte minimálně pět let zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců …
Domnívám se, že podmínky výběrového řízení zcela splňuji. Vedl jsem úspěšnou soukromou firmu, včetně dvou amerických start-up firem. Je až úsměvné, jak se někteří jedinci, jimž moje případné potvrzení ve funkci ředitele leží v žaludku, snaží udělat maximum pro to, aby se tak nestalo. Postupně začínám chápat proč. Nestandardní postupy a praktiky, které začínají vyplouvat na povrch při právě probíhajícím auditu, dávají jasné signály, odkud vítr vane. Chápu, že hrstka mých odpůrců měla dřív extrémní výhody a tento zaběhnutý systém nechce opustit. A proto dělá vše, aby k mému jmenování nedošlo. To mě však na účasti v konkurzu neodradí. Naopak. Chci jej dotáhnout do úspěšného konce. Včetně definitivní tečky za některými praktikami.


TŘI OTÁZKY PRO REKTORA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY JANA LATU

Lata

Jak vnímáte současnou situaci ve FNO?

❶ Jakýkoli neklid v jakékoli organizaci je vždy negativní, zvláště pokud se týká velkého a důležitého zdravotnického zařízení. Po odvolání ředitelů bývá obvykle do ukončení výběrového řízení pověřen vedením někdo se zkušeností s řízením nemocnice. V případě FNO byl pověřen vedením ambulantní lékař, navíc s ne ideálními vztahy s lékařskou fakultou a Ostravskou univerzitou, což pochopitelně vyvolalo řadu obav a nejistot.

Sílí hlasy, že může být ohrožena budoucnost LF.

❷ Fakultní nemocnice jsou zásadním partnerem lékařských fakult a spolupráce těchto dvou institucí je nesmírně důležitá pro rozvoj obou, především v oblasti vědy. Fakulty jsou nicméně zcela autonomní a kvalita výuky nezávisí na kvalitě nemocnice či jejího vedení. Lékařská fakulta v Ostravě není situací ve FN jakkoli ohrožena. Při obtížné spolupráci však může být zpomalen její další rozvoj.

Má Ostravská univerzita vliv na výběrové řízení ředitele FNO?

❸ Já jsem se před několika týdny s panem ministrem setkal a postoj univerzity i fakulty mu vysvětlil, nicméně univerzita přímý vliv nemá. Členem komise, která vybírá ředitele fakultních nemocnic, bývá obvykle zástupce lékařské fakulty či univerzity. Univerzita však oslovena nebyla, a pokud vím, tak ani naše lékařská fakulta. Jsem si nicméně jist, že komise vybere do funkce ředitele člověka, který nejen že bude schopen dobré spolupráce s lékařskou fakultou, ale především bude zárukou zajištění dobré zdravotnické péče nejen pro Ostravu, ale celý náš kraj.


FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
V roce 1992 získala nemocnice statut fakultní nemocnice. V roce 1994 byl otevřen nový lůžkový monoblok v porubském areálu. Koncem roku 2001 byl uveden do provozu pavilon porodnicko-gynekologické kliniky. V roce 2005 po přestěhování Ústavu soudního lékařství byla Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava se sídlem v Porubě kompletní.
● POČTY ZAMĚSTNANCŮ
Koncem letošního února pracovalo ve FNO celkem 3296 zaměstnanců, z toho 558 lékařů, jejich průměrný plat činil v roce 2017 zhruba 83,3 tisíce korun. Nemocnice zaměstnává 1324 všeobecných sester a porodních asistentek, ty loni v průměru vydělávaly průměrně téměř 36,2 tisíce korun.
● HOSPODAŘENÍ A INVESTICE
Za rok 2017 dosáhla FNO podle zveřejněných údajů zisk před zdaněním ve výši 111 milionů korun. Celkový obrat nemocnice činil loni přes pět miliard, z toho šla jedna miliarda na léky, půl miliardy na zdravotnický materiál, mzdové náklady činily 2,2 miliardy.
● POČTY PACIENTŮ
Na 1127 lůžkách, z toho 209 JIP (lůžka na jednotkách intenzivní péče), bylo loni hospitalizováno téměř 45 tisíc pacientů, v ambulancích bylo ošetřeno 612 tisíc pacientů.
● ŘEDITELÉ FNO
Svatopluk Němeček byl ředitelem FNO od července 2005 do roku 2014, kdy se stal ministrem zdravotnictví. Poté byl v čele FNO onkolog David Feltl. Němeček se na post ředitele FNO vrátil 1. prosince 2016, poté co byl odvolán z funkce ministra zdravotnictví. FNO pak vedl do 8. února letošního roku, kdy byl odvolán ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Ten dočasně pověřil řízením nemocnice Evžena Machytku.

ANKETA OSOBNOSTÍ

Martin Gebauer.Martin Gebauer,
náměstek hejtmana MS kraje za ANO:
Situaci ve FNO sleduji už proto, že MSK nemá v Ostravě zdravotnické zařízení. Mám zato, že zastupující ředitel (Evžen Machytka) udělal kroky, které považoval za nutné, avšak ne úplně uváženě. Další strukturální změny v nemocnici by činit neměl do doby definitivního jmenování ředitele, resp. řádného vyhlášení výběrového řízení. Z mého pohledu by nyní bylo strategické personální situaci stabilizovat a činit rozhodnutí, která nesnesou odklad. Jsem přesvědčen, že FNO a LF musí žít v synergii pro jejich další budoucnost. Proto se o jejich vzájemnou spolupráci nebojím a jsem přesvědčen, že budoucnost LF v Ostravě ohrožena není.

Michal MariánekMichal Mariánek,
náměstek primátora Ostravy za hnutí Ostravak:
Situaci kolem výběrového řízení sledujeme velice pozorně. Máme zájem na tom, aby ve FNO bylo stabilní a kvalitní vedení. Z pohledu města máme několik priorit, resp. hledisek zájmu. Zaprvé je mít k dispozici nabídku směřující k zajištění špičkové lékařské péče pro občany. Druhý zájem směřuje k lékařské fakultě, kde je FNO nenahraditelným partnerem. Město Ostrava investovalo nemalé finanční prostředky v rámci zahájení činnosti této fakulty a máme enormní zájem o její stabilizaci a další rozvoj. Stojíme také o vzájemnou komunikaci mezi městskou a fakultní nemocnicí, neboť každodenně spolupracujeme.

Josef Babka.Josef Babka,
zastupitel MS kraje za KSČM:
Situaci ve FNO sleduji velmi pozorně i z důvodů budoucnosti lékařské fakulty. I členové klubů KSČM v zastupitelstvech SMO a MSK vždy podporovali vznik této fakulty v Ostravě a vnímali i určitou nevraživost jejich odpůrců z řad některých jiných lékařských fakult.
Proto souznění obou institucí je vysoce potřebné. V opačném případě se obavy o budoucnost fakulty, zejména v personálním obsazení vyučujících, můžou naplnit. A to by bylo v neprospěch města, kraje i samotných FNO a LF. A v neposlední řadě by se to negativně projevilo v přípravě studentů-budoucích lékařů, které společnost velmi potřebuje při jejich stávající nedostatečnosti.

Roman Hájek.

Roman Hájek,
přednosta kliniky ve FNO a prorektor LF
FNO si dlouho budovala velmi dobré jméno. Stávající vnitřního propírání „špinavého prádla“ ji může zase posunout několik roků zpět. A vím, že naši pacienti i zaměstnanci to vnímají podobně! Všichni aktéři by si to měli uvědomit.
Nepřekvapilo mě odvolání Svatopluka Němečka z místa ředitele. Překvapilo mě řešení, které vyplňuje období před řádným vyhlášením výběrového řízení na nového ředitele.
Vedení Ostravské univerzity se k tomu jako první postavilo jednoznačně a otevřeně deklarovalo, že pokud stávající personální řešení mělo být trvalým, vidí to jako závažný problém pro spolupráci Ostravské univerzity a FNO. Podobně se vyjádřilo i vedení lékařské fakulty. Ať si čtenáři udělají názor sami na základě tří skutečností:
1) Do dočasného vedení nemocnice je dosazen lékař, který se soudí/soudil s Ostravskou univerzitou.
2) S ním přichází lékař (Pavel Zonča), který byl z FN Ostrava propuštěn ze závažných důvodů.
3) Tento lékař se soudí jak s OU, tak s FNO a jde o bývalého děkana, který byl odvolán.
Celá situace tedy může skutečně rozehrát řadů dějů. Pro OU je dobré partnerství a dobré vztahy s vedením FNO zásadní. Interakcí mezi oběma institucemi, zvláště pak mezi lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí je v každodenním životě hodně a nelze dobře pracovat v situaci dané výše uvedenými tři body. Není to nemožné, ale bude to bránit pokroku i spokojenosti na obou stranách.

Autor: Aleš Uher

13.4.2018 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Výroba - Výroba Zámečníci strojů 130 Kč Zámečníci strojů STROJNÍ ZÁMEČNÍCI. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 130 kč, mzda max. 140 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: C04 z:11/5/2018 a:6/12/2018, Práce vhodná i pro absolventy školy. Očekáváme, že umíte číst výkresovou dokumentaci, máte znalost měření s měřidly (posuvné měřidlo, úhloměr), jste zodpovědní, spolehliví a samostatní. , Nabízíme Vám výhodné mzdové podmínky a příspěvek na stravování., Kontakt telefonicky, e-mailem viz výše.. Pracoviště: Vv metal s.r.o., Nerudova, č.p. 228, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí. Informace: Ota Vrána, +420 731 157 660,558 661 725. Výroba - Výroba Zámečníci strojů 14 000 Kč Zámečníci strojů ZÁMEČNÍCI - SVÁŘEČI. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: A16 a:4/12/2018, Práce na HPP, pracovní doba pondělí až pátek od 6:00 hod., případně od 7:00 hod. , Vhodné i pro absolventy škol., Požadujeme: , - vyučení, základní svářečský kurz CO2 stačí, výroba sportovního nářadí a vybavení pro tělocvičny. Pracovní doba - dle dohody (i zkrácený úvazek), se zájmem o uvedený druh činnosti - firma si zaučí., Osobní schůzku si domluvit telefonicky viz výše.. Pracoviště: Dor - sport s.r.o. - provozovna lučina, 739 39 Lučina. Informace: Mohyla, +420 777 812 819. Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 13 400 Kč Kosmetici a maskéři KOSMETICI. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 13400 kč, mzda max. 14000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: A16 a:5/12/2018, Pracoviště Frýda Frýdek-Místek. Pracovní doba 09,00 - 20,00 hodin, střídání - krátký a dlouhý týden, střídání So a Ne, Požadujeme:, - vyučení nebo kurz, znalost práce na PC, zodpovědnost, spolehlivost, poctivost, pracovitost, komunikativnost, zájem o sebevzdělávání, práce s financemi, úklidové práce., Náplň práce: , - kosmetické ošetření, masáže, prodej kosmetiky., Životopis zasílejte e-mailem: kosmetika.kurkova@seznam.cz .. Pracoviště: Jarmila kurková - prac. v oc frýda, Na Příkopě, č.p. 3727, 738 01 Frýdek-Místek 1. Informace: Jarmila Kurková, +420 777 582 220. Služby - Služby Kadeřník 5 000 Kč Kadeřníci Kadeřník dámský a pánský. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 5000 kč, mzda max. 13000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: požadujeme spolehlivost, zodpovědnost, příjemné vystupování, praxe v oboru min. 1 rok.. Pracoviště: Lenka mikolášová - salon inspire, Krátká, č.p. 1113, 738 01 Frýdek-Místek 1. Informace: Mikolášová, +420 737 947 726.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Vladimír Dravecký (vlevo) a jeho kolegové ze čtvrté třinecké lajny rozhodli poslední zápas.

Čtvrtá formace Třince rozhodla

Odebraní pejsci podezřelému obchodníkovi byli nabídnuti do náhradní péče.
4

Kšefty s pejsky: kriminalisté z Ostravy hledají další podvedené

Je to příjemné ocenění naší práce, říká Policista roku 2018

Dvacet let se věnuje praporčík Aleš Mrazík výcviku policejních psů. Díky dobrému výcviku a schopnostem jeho čtyřnozí svěřenci pomohli jen v poslední době například vypátrat a dopadnou zloděje ukryté v kanále, úspěchy slaví i v kynologických soutěžích. 

Změny se dotknou také MHD

Od neděle 9. prosince dochází se změnám jízdních řádů i k úpravám autobusových linek MHD Frýdek-Místek. Nejvýraznější změna se odehrála na lince číslo 18, která jezdí mezi Frýdkem-Místkem a Krásnou. Nově bude tato linka jezdit i v pracovní dny. 

Exploze jako záměr, čerti pod parou a Strach mezi anděly: videa víkendu

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku o víkendu 7. až 9. prosince 2018.

Marodka nevadila. Premiérová trefa pro Christova

Třinec – Oceláři možná startují novou sérii. Po Chomutovu si poradili s dalším celkem ze spodku tabulky – Mladou Boleslaví – a před reprezentační přestávkou si upevnili pozici v čele extraligy.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT