Aktuálně se hodnoty průměrných koncentrací prašného aerosolu pohybují v rozmezí od 20 do 153 mikrogramů na metr krychlový (limit je 50 mikrogramů). Nejvyšší hodnota byla naměřena v Karviné, 131 mikrogramů prachu naměřila stanice v Havířově, 110 mikrogramů v Orlové a 109 mikrogramů na metr krychlový pak měli v Ostravě-Zábřehu.

„Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Hodinové koncetrace prašného aerosolu díky dešti sice poklesly, v průběhu dne však předpokládáme, že průměrné 24hodinové koncentrace prašného aerosolu budou nadále místy ještě překračovat imisní limit," informuje na svých internetových stránkách Čerský hydrometeorologický ústav v Ostravě.