„Dělala jsem na animaci čtrnáct dní v kuse a věnovala jí takřka všechen volný čas, i ten ve škole o přestávkách,“ líčila Ema. Informace o soutěži vyhlášené OSN a získané od učitelky výtvarné výchovy ji oslovily ve dvou rovinách – jak tématem, tak samotným zpracováním.

„Zajímám se o práva všech včetně naší planety. Animovat jsem se toužila naučit už předtím. Soutěž mě k tomu popostrčila,“ říkala ke třicetisekundovému šotu. Ten česká informační pobočka OSN dala na internet www.lidskaprava70.org k jubileu Všeobecné deklarace lidských práv.

Ema si pro video vybrala její 2. článek zdůrazňující rovnost všech lidských bytostí. „Za tím si stojím!“ nechala se slyšet gymnazistka, kterou četba a sledování dokumentů přivedla k poněkud odlišným zájmům a postojům, než má většina nynějších mladších uživatelů sociálních sítí.

close Ekoložka, veganka, příznivkyně nekonzumního způsobu života a autorka nejlepšího videa o lidských právech v soutěži OSN; to je Ema Ostřížková z Ostravy. info Zdroj: Archiv E. Ostřížkové zoom_in

Spolužáky z porubského Gymnázia Olgy Havlové překvapilo spíše vítězství v soutěži, než Emina angažovanost. „Vědí o mě, že jsem vegankou, ekoložkou a žiji nekonzumně s co nejmenším dopadem na životní prostředí,“ líčila studentka s dready na hlavě nosící věci z „druhé ruky“.

Ema organizovala úklidy v přírodě (mj. u stejnojmenné ostravské haldy), natočila s kamarádkou ekologický spot a sama se pustila i do videí s tématikou DIY = Do it Yourself, Udělej si sám. „Některé lidi z okolí jsem přivedla ke snížení jejich odpadní stopy i zdravější stravě,“ dodala.

70. výročí
Valné shromáždění OSN vyhlásilo Všeobecnou deklaraci lidských práv 10. prosince 1948. Hlasovalo pro ni padesát, zdrželo se osm členských zemí. Dokument připravovaný dva roky týmem v čele s chotí bývalého prezidenta USA Theodore Rooselvetovou reagoval na zločiny druhé světové války a měl světu „pomoci odstranit útisk a diskriminaci“. Jeho článek 2 zní:
„Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.“