„Jako subjekt podnikající v dané oblasti, kterého se případná těžba silně dotkne, jsme podali námitky. Jsme důrazně proti obnovení a rozšíření těžby, která by zcela zdevastovala Karvinou,“ říká generální ředitelka Lázní Darkov Pavlína Filipi. 

Prohlašuje, že společnost OKD neříká pravdu, když tvrdí, že Lázně Darkov nemají být touto těžbou zasaženy. „Už nyní evidujeme až čtyřicet centimetrů velké propady země, které nám neúměrně komplikují provoz, a v případě těžby se obáváme až dvoumetrových poklesů. To by byl konec historických lázní Darkov,“ říká Pavlína Filipi.

Zástupci Lázní Darkov minulý týden otevřeným dopisem oslovily také vedení města. Poukazují v něm na to, že vedení města rozhodlo o povolení těžby na pomezí katastrálního území karvinské městské části Darkova a vyjadřují obavy o budoucnost této městské části.

Vlivy těžby prý nemovitosti v Darkově neohrozí

Vedení města se však proti tomu, že by tolerovalo likvidaci městské části Darkov, ohrazuje. „Rozhodnutí Rady města o vydání souhlasu s těžbou v porubech 240 401 a 240 410 z října 2019 je v plném souladu se všemi dohodami o nezasažení rezidenční městské části Darkova a Lázní Darkov, plánovanou těžbou. Statutární město Karviná se jako jeden z mnoha účastníků řízení vyjadřuje k těžbě, avšak těžbu povoluje Obvodní báňský úřad,“ říká mluvčí města Lukáš Hudeček. 

Dodává, že Rada města nezměnila stanovisko a nepovolila společnosti OKD jakkoli porušit vzájemně uzavřené dohody, tak aby důlní vlivy těžby uhlí zasáhly rezidenční část Karviné-Darkova a ohrozily tak nemovitosti v této lokalitě. „Z vyjádření zástupců společnosti OKD jasně vyplývá, že ani těžební společnost nehodlá dohodu porušit,“ uvedl Hudeček.

„Rozsah vlivů nepřesahuje parametry dohody mezi městem Karviná a OKD. Naše firma nehodlá dobývat pod Lázněmi ani pod zastavěnou částí v části Darkov, tedy v Lázeňské ulici,“ tvrdí výkonný ředitel OKD Radim Tabášek. 

Ve čtvrtek 6. února končí lhůta, do kdy se mohou vyjádřit občané a osoby vlastnící nemovitosti v dané oblasti. Tento den zároveň proběhne na ředitelství OKD veřejné projednávání žádosti OKD o povolení těžby a to za účasti zástupců Obvodního báňského úřadu.