Možná hned na Nový rok, možná o několik dnů později zazvoní u vašich dveří koledníci s prosbou o příspěvek na charitativní účely. Prvního ledna začala již tradiční Tříkrálová sbírka, tato je už patnáctá v pořadí.

„V termínu od 1. do 14. ledna 2015 vám budou koledníci přát Boží požehnání a sbírat finanční prostředky pro tolik potřebné charitní dílo. O rostoucí oblibě sbírky svědčí její výtěžek, který je každoročně rekordní. Minulý rok se v ostravsko-opavské diecézi, která kromě Moravskoslezského kraje zahrnuje také část Jesenicka, vybralo 13 297 864 korun," říká mluvčí Diecézní Charity ostravsko-opavské Tomáš Pinďák. Například v Ostravě se v Tříkrálové sbírce 2014 se vykoledovalo 1 474273 korun.

Přehled výtěžku Tříkrálové sbírky v MS kraji:* rok 2014 - 13 297 864 Kč
* rok 2013 - 12 548 019 Kč
* rok 2012 - 12 343 379 Kč
* rok 2011 - 12 041 690 Kč
* rok 2010 - 11 120 967 Kč

Zdroj: Diecézní Charita ostravsko-opavská

Do akce se v kraji zapojí tisíce skupinek koledníků. „Jen pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra bude koledovat okolo tří set skupinek," doplnil Dalibor Kraut z Charity Ostrava.

Podle slov ředitele ostravské Charity Martina Pražáka si lidé už na tuto sbírku zvykli a nestává se, že by neotevřeli. „Spíše se hlásí další dobrovolníci, školy nebo rodiče s malými dětmi, kteří se sami chtějí aktivně zapojit," říká Pražák.

A jak koledníky Tříkrálové sbírky poznáte? Vedoucí skupinky je osoba starší 15 let. Má u sebe průkazku, kterou jej pořadatel sbírky Charita Česká republika zplnomocňuje k nakládání se sbírkovou pokladničkou. Válcovité kasičky jsou úředně zapečetěné, opatřené logem Charity Česká republika. „Vedoucí skupinky je povinen se během koledování na požádání dárce či osoby oprávněné kontrolovat provádění prokázat průkazkou a platným občanským průkazem. Průkazka je platná pouze s občanským průkazem," upozorňují na webu Charity.

Komu peníze pomohou?

Charity v jednotlivých oblastech svého působení předkládají v listopadu záměry na využití výtěžku sbírky, které schvaluje sbírková komise. Podpora činnosti sociálně terapeutické dílny v Hlučíně, příspěvek na terénní služby pro seniory v Českém Těšíně, zakoupení praček a sušiček pro Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké ve Frýdku-Místku, chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné v Charitě Opava či bezbariérové úpravy sociálních zařízení v Domě s pečovatelskou službou svaté Hedviky v Charitě Javorník… To je jen zlomek žádostí, které se sešly.

„Mohlo by se zdát, že pomoc putuje téměř výhradně seniorům, nemocným a postiženým, nicméně plný výčet záměrů je daleko pestřejší a dotýká se v podstatě všech oblastí pomoci," podotkl Tomáš Pinďák.

Jak doplnil, prostředky z minulé Tříkrálové sbírky pomohly seniorům a osobám se sníženou soběstačností, klientům pečovatelské a asistenční služby, osobám s psychickým onemocněním, zdravotně postiženým, dětem, mládeži a rodinám v nepříznivé životní situaci, akutně i chronicky nemocným a osamělým, nevyléčitelně nemocným v závěrečném stadiu života, osobám bez přístřeší, postiženým živelnými pohromami, matkám s dětmi v tísni, dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy a dalším. „Někdy jsou potřeba finance na provoz služby, jindy na nákup nového zařízení, nahrazující to vysloužilé, jindy zase na rekonstrukci prostor nebo na zřízení služby nové," dodal Pinďák.

Pokud se koledníků nedočkáte a rádi byste něco přidali, do sbírky lze přispět celoročně také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 nebo příspěvkem na konto veřejné sbírky: 66008822/0800, variabilní symbol 777 u České spořitelny.

Projekty v Ostravě, které budou podpořeny z výnosu Tříkrálové sbírky 2015

* Podpora lidí v závěrečném stadiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě svatého Kryštofa

* Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky Terezy

* Podpora lidí bez domova zřízení pohotovostní služby v charitním azylovém domě a noclehárně svatého Františka

* Podpora lidí bez domova ve startovacích bytech svaté Lucie

* Podpora matek s dětmi v tísni v azylovém domě svaté Zdislavy

* Podpora seniorů a uživatelů služeb sociální prevence

* Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v nouzi

* Dofinancování rekonstrukce tréninkových prostor pro lidi ohrožené sociálním vyloučením v Charitním středisku svaté Lucie startovací byty

* Rozvoj chráněných dílen Charity svatého Alexandra

* Podpora chráněného bydlení Charity svatého Alexandra

Zdroj: Charita Ostrava

Jak se dělí výtěžek Tříkrálové sbírky?

* 65 procent výnosu sbírky připadá organizátorům skupinek (oblastní charity) a vrací se tak do míst, kde byly peníze vykoledovány,

* 15 procent výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit,

* 10 procent výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí,

* 5 procent výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika,

* 5 procent výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

Zdroj: Diecézní Charita ostravsko-opavská