Jednalo se o pacienta, který utrpěl zranění a popáleniny na 10 procentech těla.

„Pacienta jsme propustili v celkově velmi uspokojivém stavu a jak je v těchto případech obvyklé, za měsíc přijede k nám na kliniku na kontrolu,“ uvedl primář oddělení Vladimír Petráš.

Vše o tragickém výbuchu metanu v Dole ČSM se dočtete zde

Druhý muž, jehož stav byl bezprostředně po výbuchu kritický, zůstává stále hospitalizován ve FNO. Jeho rodina si však nepřeje zveřejňovat jakékoliv informace o jeho aktuálním zdravotním stavu.

Důlní plyn metan explodoval v podzemí černouhelného Dolu ČSM-Sever ve Stonavě na Karvinsku ve čtvrtek 20. prosince 2018. Třináct horníků, z toho dvanáct polských a jeden Čech, byli na místě mrtví, dalších deset horníků bylo zraněno, z toho dva těžce. Jedná se o nejtragičtější událost od roku 1990, kdy v Dole 1. máj (Barbora) v Karviné přišlo o život 30 horníků.

Nadace OKD zřídila na základě četných dotazů a spontánních reakcí veřejnosti za účelem humanitární pomoci rodinám obětí důlního neštěstí sbírku, kterou podpořilo i několik dárců ze zahraničí. Lidé a firmy mohou finanční dary zasílat až do konce ledna 2019 na bankovní účet číslo 342 342 342/0800, který byl pro tento účel zřízen.

Druhé konto, s číslem 1657156389/0800 a s variabilním symbolem 20122018, který odpovídá datu neštěstí, spravuje Spolek Svatá Barbora. Peníze dostanou sirotci po hornících, budou rozděleny rovným dílem mezi desítku dětí. Sbírka dnes, v úterý 15. ledna, jak uvedla pro Českou televizi ředitelka spolku Monika Němcová, končí.