„Na každé škole vznikne jedna až dvě jazykové laboratoře. Učitelé a žáci budou moci využívat moderní poslechová zařízení doplněná o promítací techniku. Na některých školách budou studentská pracoviště vybavena také počítači. Zásadně to zlepší výuku jazyků k lepšímu," přiblížila náměstkyně hejtmana kraje pro oblast školství Věra Palková.

Jazykové učebny budou rovněž vybaveny novým nábytkem a dalšími pomůckami. Moderní vybavení by mělo do zmíněných škol dorazit ještě v průběhu tohoto roku.

Na karvinském gymnáziu, kde se vyučuje celkem šest cizích jazyků, už mají připravenou místnost, ve které nová jazyková učebna vznikne. Právě tato škola obdrží mimo jiné i nové počítače.

„Hlavní přínos moderně vybavené jazykové učebny vidím samozřejmě ve zkvalitnění výuky, zejména tedy té poslechové a konverzační části, protože studenti budou moci poslouchat texty namluvené rodilými mluvčími každý ve svých sluchátkách. Budou tedy pracovat více samostatně a budou mít větší klid a prostor na porozumění mluvenému textu, což je výuce cizích jazyků to zásadní," sdělil ředitel Gymnázia Karviná Bohumil Vévoda.