V loňském roce byla lípa vysazena jako desítky dalších po celé republice. Šlo o Legionářský strom svobody, kterou zde vysadili zástupci jednoty Československé obce legionářské Bruntál společně s Klubem Za starý Bruntál a s Moravskoslezskými táborníky. Letos k této lípě organizátoři akce přidali v pátek 25. října pamětní tabulku s popisem a položili květiny a věnec. Protože Bruntál nemá místo, které by připomínalo vznik Československa, počítalo se s tím, že tak poslouží každoročně právě tato lípa.

Za pět dní na to byla lípa uříznutá. Tomu, kdo to udělal, muselo být jasné, jak významný strom řeže. Spokojil se s tím, že strom uřezal a nechal jej na místě, co však zmizelo je pamětní tabule. Lidé, kteří lípu vysazovali a pro něž měl strom symbolický význam, podali trestní oznámení na policii a prosí všechny případné svědky, aby své poznatky nahlásili na Policii ČR.

V parku, u východu směrem k Švermově ulici se rozhodli místo stromu dát novou tabulku: „Na tomto místě rostla lípa, kterou vysadili u příležitosti oslavy vzniku samostatného Československa dne 28. 10. 2018 Československá obec legionářská Bruntál, Klub Za starý Bruntál a Moravskoslezští táborníci. Skutečnost, že tento „strom svobody“ již nadále neroste je známkou toho, že láska a dobro u nás ještě zdaleka nezvítězily.“