Hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací prašného aerosolu se na území Moravskoslezského kraje aktuálně pohybují v rozmezí od 42 do 155 mikrogramů na metr krychlový. Nejvyšší hodnota, 155 mikrogramů na metr krychlový, byla naměřena ve Věřňovicích. Hranici sto mikrogramů na metr krychlový naměřili i ve stanicích Karviná, Orlová a Ostrava-Radvanice.

Vyšší hodnotu, než je imisní limit (50 mikrogramů na metr krychlový) naměřili meteorologové na třinácti ze čtrnácti měřicích stanic našeho kraje.

Během dnešního dne se nepředpokládá vzhledem ke stávající meteorologické situaci významnější změna celkové imisní situace.

Hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací prašného aerosolu se budou i nadále s velkou pravděpodobností pohybovat v Moravskoslezském kraji většinou nad hodnotou stanoveného imisního limitu.

Krátkodobé koncentrace všech dalších měřených škodlivin jsou pod limitem.