Ovocná alej k Dobešovskému vrchu, takový název má projekt, na který se městu Odry podařilo získat grant na výsadbu z Nadace Partnerství. Na posledním jednání ve středu 11. září zastupitelé Oder schválili přijetí tohoto grantu ve výši 19 482 korun, což je 90 procent celkových nákladů na projekt.

Jedná se o výsadbu 34 ovocných stromů 11 švestek, 11 třešní a 12 jabloní. Stromy budou upevněny jedním kůlem, dvěma úvazky a chráněny plastovými kryty proti okusu zvěří. Stromy budou vysazené na pozemku patřícímu městu.

„Vysázeny budou za pomoci místních obyvatel a členů mysliveckého spolku Dobešov,“ uvedla Kamila Ambrožová, vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Odry. Výsadba stromů by se měla uskutečnit ještě letos na podzim.

Zastupitelku Lenku Rudolfovou při té příležitosti zajímalo, kdo se bude o stromy starat a kdo bude později nakládat s ovocem.

Starosta Oder Libor Helis připomněl, že v jiné akci zhruba před šesti lety bylo v místní části Pohoř vysázeno okolo 22 švestek. „Samozřejmě Oderská městská společnost to tam podle potřeby musí posekat,“ řekl mimo jiné Libor Helis.

„Ty nové stromy porostou delší dobu a ovoce bude k dispozici každému, kdo tam půjde. Je to ale v mysliveckém revíru, zastrčené mimo obec, nastínil starosta.

Zastupitelka Radomíra Gotzmannová upozornila, že by mladé stromy měl někdo zalévat, než pořádně zakoření. „Ať to nedopadne jako u nás na sídlišti, že tak sedmdesát procent uhynulo,“ zmínila se Radomíra Gotzmannová. Starosta se ale její obavy hned snažil rozptýlit. „Přihlásili se k tomu myslivci, tak ti se snad o to budou starat,“ uzavřel diskuzi Libor Helis.