Modernizace má celou lokalitu s vysokým pohybem lidí lépe zpřístupnit pro pěší, cestující MHD, automobilovou dopravu i cyklisty. Rekonstrukcí projdou nástupiště zastávky Kotva, křižovatka ulic Výškovické a Čujkovovy a také tramvajová trať.

V noci z pondělí na úterý začnou platit omezení pro řidiče. Autobusové linky jezdí po objízdné trase už od začátku července, tramvajovou dopravu čeká výluka až na podzim.

Práce potrvají přibližně rok, během kterého bude třeba zkoordinovat práce dvou investorů – města a dopravního podniku. Od poloviny září se totiž k rekonstrukci zastávek a křižovatky přidá modernizace tramvajové trati Dopravního podniku Ostrava.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ

„V průběhu prací se bude po Výškovické ulici v lokalitě zastávky Kotva jezdit v obou směrech v jednom pruhu. Z ulice Výškovické nebude možné odbočit vlevo do ulice Čujkovovy, naopak z ulice Čujkovovy bude možné vyjet do Výškovické pouze doprava. K objízdným trasám poslouží také nově zrekonstruované Výškovické mosty,“ informovala mluvčí ostravské radnice Andrea Vojkovská.

Investiční náměstkyně ostravského primátora Zuzana Bajgarová dodala, že obě náročné stavby byly sloučeny a naplánovány záměrně až po dokončení předchozí, náročné opravy Výškovických mostů, aby byla zachována průjezdnost a stavební práce místní obyvatele tolik nezatěžovaly.

CO BUDE NOVÉHO

Obě rekonstruovaná tramvajová nástupiště zastávky Kotva budou plně bezbariérová, osazena novými přístřešky, zábradlím a lavičkami, propojí je nové celopryžové přechody. Nástupiště ve směru na Výškovice bude navíc rozšířeno a posunuto blíže ke křižovatce.

Rekonstrukci zastávek a křižovatky pro město provede společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc za 71,2 milionu korun s DPH. Předpokládaná cena prací na tramvajové trati, kde bude zhotovitel znám v nejbližších dnech, se odhaduje na 116,5 milionu korun.

„Nová trať bude mít podstatně delší životnost, nižší hlučnost a vibrace. Zmodernizovány budou úseky ve Výškovické od křižovatky s ulicí Svornosti po křižovatku s ulicí Čujkovovou, a druhý úsek od křižovatky s ulicí Čujkovova po křižovatku s ulicí Pavlovovou. Po celé délce trati ve Výškovické ulici bude položen kryt se zatravněním a umělou zálivkou,“ dodal náměstek primátora pro dopravu Vladimír Cigánek.