Omezení zatím nehrozí

V přehradě Žermanice je zásobní objem naplněn z 87 procent a Slezská Harta, největší přehrada Povodí Odry, je zaplněna z 84 procent. „Situace je zcela běžná, žádné omezování dodávek vody nehrozí. V přehradě Šance je hladina uměle snižována kvůli stavebním pracím. Opravuje se těsnicí jádro a hladina je udržována na zhruba padesáti procentech zásobního objemu.

Tato situace potrvá zhruba do konce listopadu. Poté bude podle vydatnosti srážek hladina zvyšována," upřesnil obchodní ředitel podniku Povodí Odry Čestmír Vlček.

V porovnání s počátkem září je v současnosti více vody v přehradách Morávka a Těrlicko. Vody mírně ubylo naopak v Žermanické přehradě, na Olešné a ve Slezské Hartě. V Kružberku je stejné množství vody jako počátkem devátého měsíce.

Jak Čestmír Vlček dodal, po období, které bylo beze srážek, se průtoky ve vodních tocích udržují na úrovni 270- až 330denních průtoků (pozn. red.: statistické číslo, které vypovídá, že takový průtok bývá v uvedeném případě 270 dnů v roce; čím vyšší je toto číslo, tím méně vody v řece teče).

Například Ostravicí ve Slezské Ostravě v pondělí protékalo zhruba osm metrů krychlových za sekundu, což znamená 270denní vodu.