„Při pravidelné kontrole kvality vody byla zjištěna špatná funkčnost zařízení pro přidávání dezinfekce do jedné z částí vodovodního řadu v nemocnici. V souvislosti s touto poruchou se po rozboru vody objevily v jedné z větví vodovodního řadu nadlimitní hodnoty bakterie legionelly," uvedl mluvčí FNO Tomáš Oborný.

Jak vysvětlil, příčinou byla porucha zařízení pro přidávání chlordioxidu. „Přijali jsme preventivní opatření v rámci principu předběžné opatrnosti. Dotčená pracoviště byla ihned informována a byly vydány pokyny pro zacházení s vodou při osobní hygieně," sdělil dále mluvčí FNO.

Na přítomnost bakterie se přišlo podle něj brzy a nemocnice okamžitě zahájila opatření k tomu, aby minimalizovala riziko nebezpečí ohrožení zdraví pacientů. V minulém týdnu jsme zaslali vzorky ke kontrolnímu vyšetření. Do doby, než budeme znát výsledky, musíme udržovat zavedená preventivní opatření," dodal Tomáš Oborný. Podle něj FNO konzultuje veškeré kroky s krajskými hygieniky.

Zvýšené množství bakterie legionella bylo zaznamenáno rovněž ve Vítkovické nemocnici. „Všichni pacienti i návštěvníci nemocnice jsou o této situaci transparentně informováni. Příčinou byla technická závada na dávkovači dezinfekce vody externí teplárenské společnosti. Ihned byla přijata preventivní protiepidemická opatření. U žádného z pacientů ani zaměstnanců nebyly zaznamenány jakékoliv příznaky související s případnou nákazou bakterií legionella (jako je například zvýšená teplota)," odpověděla Radka Miloševská, mluvčí společnosti Agel, která Vítkovickou nemocnici provozuje.

Výskyt bakterie

Legionela pro svůj růst vyžaduje teplotu vody v rozmezích 20 až 45°C. Jestliže je teplota vody vyšší, legionela hyne. Bakterii se dobře daří v klimatizačních zařízeních a vodovodním potrubí.

Jakým způsobem se lze nakazit

Nejčastěji dýcháním vzduchu, který obsahuje legionelly v drobných kapkách vody. Při vypití vody z kohoutku či při sprchování kontaminovanou vodou a průnikem legionelly z vody do nosohltanu a odtud do dýchacích cest.

Riziková místa

Všude, kde se tvoří drobné kapky vody, které mohou obsahovat legionelly (sprchy, bazénky se vzduchovými a vodními tryskami, fontány, zvlhčovače. inhalátory a podobná zařízení). V menší míře též kohoutky umyvadel a dřezů (zvláště s perlátory), vany s tekoucí vodou, splachování vody na toaletách.

Projevy nemoci

Legionářská nemoc se projevuje zejména příznaky zápalu plic virového typu. To znamená suchý a dráždivý kašel, bolest na hrudi, spíše lehce zvýšená teplota, bolesti hlavy. U některých nemocných je stav těžší a může dojít i ke zvracení, zmatenosti a nechutenství.