Nepovolené stavby frenštátského dolu by měly do šesti let zmizet. Shodli se na tom poslanci, ministři, členové občanského sdružení Naše Beskydy i zástupci firmy OKD. Místopředseda představenstva těžební firmy Jan Solich na zasedání slíbil, že do konce října 2019 připraví plán celkové likvidace dolu.

Na tvorbě harmonogramu se bude podílet také ministerstvo financí. „Věřím, že do roku 2025 se Beskydy konečně dočkají odstranění více než padesáti nepovolených staveb, včetně těžních věží,“ uvedl poslanec a předseda sněmovní vyšetřovací komise k OKD Lukáš Černohorský.

Důl Frenštát způsobuje obyvatelům Beskyd značné potíže. Těžební prostor znesnadňuje údržbu cest a pozemků. Konstrukce staveb navíc musí splňovat podmínku, že se pod domem bude těžit.

„Naším cílem je, aby stát zrušil dobývací prostor a vrátil lokalitu do původního stavu. Chceme, aby na místě Dolu Frenštát byla do několika let zase louka,“ dodal Stanislav Uruba, předseda spolku Naše Beskydy, který již dvanáct let proti těžbě v Beskydách bojuje.

V roce 2007 podepsali starostové čtyřiadvaceti okolních obcí dekret, ve kterém vyjádřili nesouhlas s těžbou uhlí v Dole Frenštát. Listinu uložili do základů kaple svatého Cyrila a Metoděje na Radhošti. Od té doby se Beskydy každoročně před těžaři černého uhlí symbolicky zamykají.

Letos se akce zúčastnil také ministr životního prostředí Martin Bursík, poslanec ODS Jakub Janda a poslanci za Piráty Ivan Bartoš a Lukáš Černohorský. Právě zde vznikl nápad svolat kulatý stůl a záležitost projednat.

Na konci července budou zástupci obcí a spolek Naše Beskydy projednávat s ředitelem OKD detaily celého procesu a formu likvidace důlních děl. Poslanec Černohorský chce v listopadu svolat další kulatý stůl, kde se bude diskutovat nad hotovým harmonogramem k uzavření dolu.

Aleš Chromečka