Mezi šestou a sedmou hodinou ranní se již hladina pohybovala na úrovni 267 centimetrů, což znamenalo 3. stupeň povodňové aktivity. Krátce nato již zasedla povodňová komise a městský rozhlas nabádal obyvatele Nového Jičína k obezřetnosti.

Přestože déšť v průběhu dne několikrát ustal, město Nový Jičín se preventivně připravuje na možnost vzniku povodně. Strážníci monitorovali kritická místa kolem vodních toků, v Žilině pro jistotu uzavřeli a zvýšili zvedací most.

Pro případ evakuace obyvatel město připravilo místa v tělocvičně základní školy i v městské organizaci ProSenior, technické služby zajistily písek a pytle, aby se případně mohly tvořit zátarasy proti vodě.

Starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký uvedl, že předpovědi meteorologů zatím nevypadají moc příznivě, proto se město raději připraví na možnou povodeň.

„V Základní škole Jubilejní jsou zajištěné tělocvična i jídelna. V případě nutnosti by sem hasiči dovezli postele, deky a oblečení pro lidi, kterým by voda zaplavila domy. Šest míst jsme zajistili i v naší organizaci ProSenior,“ upřesnil starosta a předseda povodňové komise Stanislav Kopecký.

Raní zvýšení hladiny a déšť se již projevily na některých objektech, například ze suterénu mateřské školy v Žilině hasiči odčerpávali voda. Došlo rovněž na uvolňování zanesených poklopů kanálů. Tajemník povodňové komise Lumír Balaryn doplnil, že povodňová komise doporučuje občanům, aby sledovali vývoj situace a reagovali na pokyny povodňových orgánů, policie a hasičů.

„Rozhodně by se měli vyvarovat pohybu v blízkosti vodních toků,“ upozornil Lumír Balaryn.

Zneklidňující situace byla rovněž v Životicích v Novém Jičíně, kde se řeka Jičínka již několikrát při větších deštích vylila z koryta. Zhruba hodinu po poledni se starosta Životic u Nového Jičína Pavel Hasalík vrátil z objížďky obce. Zatím je voda mezi břehy, takže je to dobré. Snad tam i zůstane,“ poznamenal Pavel Hasalík s tím, že věří, že nic zlého obec nezažije.

V roce 2009 Novojčínsko postihly ničivé záplavy, které zasáhly také Životice u Nového Jičína a Nový Jičín s jeho místními částmi. Umírali lidé, škody šly do stovek milionů korun.