Generálmajor Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA byl povýšen do hodnosti generálmajora, tedy hodnostně se stal „druhým“ nejvýše postaveným příslušníkem HZS ČR.

Generálmajor Vladimír Vlček nastoupil ke sboru již v roce 1984. V letech 1993 až 1995 zastával též nejvyšší funkci v hasičském záchranném sboru, když byl vrchním požárním radou. Následně působil jako náměstek krajského ředitele pro integrovaný záchranný systém a operační řízení, a od roku 2016 se stal ředitelem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. V roce 2017 byl jmenován prezidentem republiky do hodnosti brigádního generála.

Vladimír Vlček, krajský ředitel HZS MSK.
Šéf hasičů MS kraje Vlček: Vánoce nejsou pro všechny jen svátky klidu a pohody

Generálmajor Vladimír Vlček má za sebou 36 let praxe u HZS ČR. Patří mezi nejzkušenější krajské ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky s dostatkem teoretických znalostí i potřebných praktických zkušeností získaných výkonem různých funkcí v okresním, krajském sboru, ale i na celostátní úrovni.

Při své práci využívá technického způsobu myšlení, který doplňuje velmi dobrými organizačními, manažerskými a řídícími schopnostmi. Snaží se o systémový přístup k řešení problémů v rámci celého sboru. Pravidelnými službami jako řídící důstojník HZS kraje a velící důstojník města Ostravy si dodnes udržuje svůj kontakt s výjezdovou zásahovou činností a přímo se tak účastní jednotlivých zásahů.

Ředitel HZS Moravskoslezského kraje generál Vladimír Vlček.
Ostravský mrakodrap z pohledu bezpečnosti. Co na to říká šéf hasičů Vlček?

Jmenovaný získal i celou řadu zahraničních zkušeností. Působil jako velitel vyhodnocovacího a koordinačního týmu Monitorovacího a informačního střediska Evropské unie po ničivém zemětřesení a tsunami v Japonsku a Jordánsku. K dalším zahraničním misím patřila například mise v Namibii nebo v Tádžikistánu.

V rámci sboru požívá přirozené autority a je považován za předního odborníka v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému. Generálmajor Vlček taktéž velmi dbá na rozvoj spolupráce a nadstandardních vztahů s dobrovolnými hasiči, územní samosprávou a dalšími subjekty v rámci integrovaného záchranného systému České republiky. V neposlední řadě se významně podílí na řešení pandemie COVID-19 v roce 2020 a 2021 a to jak v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky, ale i celé České republiky.