V rozhovoru ke 100. výročí založení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) to řekl jeho ředitel Mark Rieder. Uvedl také, že ČHMÚ pořídí druhý superpočítač, aby mohl zlepšit sezonní předpovědi.

"Musíme hospodařit s tím, co k nám spadne ve formě srážek, ať už dešťových či sněhových. Potřebujeme srážky v zimním období, tedy od prosince do dubna," zdůraznil Rieder. Podle něho je třeba hlavně sníh ve středních a nižších polohách.

"Ne v horách, protože tam při tání vše rychle odteče pryč. A ještě bychom potřebovali hezké postupné odtávání a žádné prudké oteplení, aby voda měla čas zasakovat se do podzemních vod," popisuje Rieder, který byl dlouholetým ředitelem Výzkumného ústavu vodohospodářského.

Upozornil, že dalším důležitým faktorem je i to, aby množství srážek bylo rovnoměrně rozložené a nepřišly jen přívalové deště. "Z tohoto pohledu se situace zlepšila, ve srovnání s dlouhodobým normálním stavem však stále není dobrá, naopak," podotkl Rieder.

Sucho se podle něho nyní teprve začíná projevovat v hlubokých vrtech, kam se voda ze srážek dostane během delšího období. Rieder však zdůraznil, že situace ani v tomto ohledu není zlá. "Na rozdíl od některých jiných zemí neodebíráme více, než můžeme, ale je třeba to hlídat. I z toho důvodu, že podzemní voda má lepší kvalitu a stojí méně než povrchová a řada firem a podniků si buduje vlastní vrty," uvedl. ČHMÚ se před několika lety podílel na projektu Rebilance podzemích vod, který sledoval jejich stav. V současnosti ústav přebírá do správy nově vybudované vrty.

Rieder: Přibude extrémních srážek

Rieder míní, že současné sucho skončí a srážky se postupně v ročních úhrnech vrátí do normálu. Domnívá se ale, že se změní jejich intenzita. "Podle mě přibude extrémních srážek, prodlouží se suchá letní období a budou vyšší teploty. Nápor na vodní režim se zvýší kvůli tomu, že dojde k větší evapotranspiraci - tedy výparu." Právě na větší výpar ze zemského povrchu se podle něj někdy při plánování různých projektů zapomíná.

Nový superpočítač ČHMÚ předpoví proměnu počasí v Česku při různých scénářích klimatické změny, zpřesní i sezonní předpovědi.

Superpočítač poslouží i jako záloha k současnému, který vytváří numerický model pro krátkodobé předpovědi Aladin. Především na něm však bude takzvaná klimatická verze Aladina. "Budeme s ní schopni spočítat, co se stane na území Česka v horizontu deseti, 50 či 100 let při různých scénářích změny klimatu. Jak bude například pršet v Podyjí, jaké tam budou teploty. Co nastane, když se oteplí v průměru o půl stupně," uvedl Rieder. Získaná data mimo jiné pomohou plánovat hospodaření s vodou v konkrétních regionech. "Pokud se třeba někde zvýší výpar, nemá cenu budovat vodní nádrže či mokřady," podotkl Rieder, který stál deset let v čele Výzkumného ústavu vodohospodářského.

S novým počítačem se zásadně změní i forma sezonních předpovědí. Bude je totiž umět "spočítat". "Nyní to tak neděláme. Využíváme statisticko-analogovou metodu, kdy se vezme rozložení tlakových polí, porovná s minulostí a zjistí se, že třeba před 30 lety byla stejné situace a jak se to vyvíjelo. Předpoklad pak je, že by to tak mohlo probíhat i v daný rok," řekl Rieder. Ústav si tak od nového počítače slibuje i přesnější dlouhodobé předpovědi.

Meteorologové v novém zázemí

Ústav na superpočítač v prosinci vypsal veřejnou zakázku. O výrobci bude jasno během prvního čtvrtletí příštího roku. Náročná technika vyžaduje i řadu přípravných kroků - od úpravy trafostanice přes dobudování vodního chlazení až k vylepšení síťové infrastruktury. "Nároky na datové přenosy jsou neuvěřitelně vysoké, nemůžeme tedy použít to, co je vybudované už se současným počítačem," dodal šéf ústavu. Nynější superpočítač má ČHMÚ od loňska. Stál 58 milionů korun a patří k nejvýkonnějším v Česku.

V areálu ČHMÚ se nyní staví i nová budova centrálního předpovědního pracoviště. Zaměstnancům má dopřát především lepší prostředí, vyjde na 85 milionů korun. Jak počítač, tak předpovědní pracoviště zaplatí ČHMÚ společně s ministerstvem životního prostředí.