Modernizace sportovního areálu a výstavba tamní nové budovy se zázemím a restaurací bude stát zhruba 59 milionů korun bez DPH. „Areál do našeho města přitahuje lidi. Musí mít úroveň!“ říkají vratimovští lídři v dvojrozhovoru pro Deník odhodlaně.

Jedním z panoramat viditelných například z příjezdové silnice od Šenova jsou komíny sousední huti. Nakolik vám Liberty Ostrava komplikuje život?
Čech: Ovlivňuje život asi všech ve svém okolí, byť je pravda, že ta největší zátěž dopadá opačným směrem na Radvanice a Bartovice. S firmou máme celkem rozumně nastavené vztahy a v rámci možností spolupracujeme. Sami zde máme tři průmyslové zóny, jedna bohužel přímo v centru města, jež navíc byla v minulosti zatížená nechvalně proslulými kaly.

Nejen kvůli vazbám a dopadům průmyslových podniků, ale zejména kvůli poloze je nutné brát Vratimov jako součást ostravské aglomerace. Nepovažují vás někdy lidé mylně za další obvod Ostravy?
Čech: Ano, Vratimov lidé často vnímají jako součást Ostravy, ale jsme samostatnou obcí se vším, co to obnáší – s vlastním hospodařením i odpovědností. Jsme sami sobě pány, jak tady žijeme a co tady tvoříme.

Böhm: Jsme sice u Ostravy, ale zároveň hodně spolupracujeme s obcemi Regionu Slezská brána, který zahrnuje i frýdeckomístecké obce jako Krásná či Morávka. Jsme vlastně taková spojka mezi regiony. Zároveň jsme největší obcí tohoto svazku.

Padly vůbec ve Vratimově někdy úvahy o připojení se k Ostravě?
Böhm: Jen asi před třiceti lety takový návrh jednou padl, ale byl smeten už na úrovni vratimovského zastupitelstva.

Jaké projekty máte ve Vratimově nyní rozpracované?
Čech: Do našeho města přitahuje lidi sportovní areál, který nyní prochází obrovskou rekonstrukcí, aby si udržel úroveň. Je to komplex koupaliště, fotbalového hřiště, skate parku, workoutového zázemí a tenisových kurtů. Tamní budova se zázemím už staticky nevyhovovala a byla nebezpečná, takže zastupitelé rozhodli o jejím stržení a výstavbě nové budovy. Ta se skládá ze zázemí pro koupaliště, z restauračních prostor a ze zázemí pro sportovce, nejen fotbalisty. Stavba vychází na 59 milionů korun bez DPH. Částka obsahovala i demolici původní budovy a sanaci místa. Umístění nové budovy bylo navíc poměrně složité, protože ji bylo třeba kotvit ve svahu.

Jde o největší investici Vratimova v historii?
Čech: Větší částka byla investována už jen v Horních Datyních, kde zcela chyběla kanalizace, ale tam to bylo se spoluúčastí státu. Takže je to v podstatě nejvyšší částka, kterou kdy město vynaložilo na čistě svou investici. Nyní připravujeme ještě odkanalizování části Zaryjská. Jsme si vědomi, že ne všechny části města jsou odkanalizované, byť většina už brzy bude, ale mnohdy už narážíme i na hustotu zalidnění daných lokalit.

Jak je to vlastně u vás s rivalitou jednotlivých městských částí – centrálního Vratimova a Horních Datyň?
Böhm: Jako rodák jsem nikdy rivalitu nevnímal, byť někteří obyvatelé to tak z pohledu investic mohli ojediněle chápat. Zajímavý je ale ukazatel vývoje počtu obyvatel, kterých v Horních Datyních hodně přibylo, takže nějaká rivalita starousedlíků tady není na pořadu dne. V Horních Datyních se vystavěla replika dřevěného mlýna, zrekonstruovala se škola, školka i knihovna a podél hlavní komunikace brzy začne výstavba chodníku. Nikdo nemůže říct, že Datyně opomíjíme.