Návštěvníci si mohli projít dobové dokumenty od časů, kdy skaut v obci vznikal, jeho krátkodobá působení i nové období až po současnost. Fotografie, kroniky, tiskoviny, časopisy i knížky doplňoval přenos asi dvacetiminutové smyčky se vzpomínkami pamětníků.

„Před několika lety zemřel Václav Pavlík, přezdívaný Ostříž, jenž se po sametové revoluci stal starostou obce. On se v založení Skautu angažoval s Antonínem Huvarem už v pětačtyřicátém roce,“ uvedl pro Novojičínský deník spoluautor výstavy Tomáš Novák.

Nato dodal, že dcera Václava Pavlíka našla různé dokumenty z počátků skautingu v Albrechtičkách. „Kronika byla zvlášť a těžko říci, jaký měla osud. Jeden z bývalých vůdců vzpomínal, že ji v roce 1948 měl nějakou dobu u sebe. Možná část zlikvidoval, on už si nevzpomíná, ale třicet stran od listopadu 1945 do roku 1947 se dochovalo. Pak už dál nic není a více se nenašlo,“ pokračoval Tomáš Novák a ve zkratce přiblížil osud skautů v Albrechtičkách.

„Před květnovými volbami v osmačtyřicátém roce Antonín Huvar roznášel letáky, aby lidi nevolili komunisty. Václav Pavlík v tom byl rovněž zainteresovaný. Oba skončili ve vězení, Václav Pavlík pak byl dva roky u PTP a stál u obnovy skautingu v Albrechtičkách v roce 1968. Trochu zpovzdálí se angažoval také po roce 1990,“ dodal Tomáš Novák s tím, že první obnovené období skautingu v obci trvalo od jara 1968 do roku 1970. To byl ještě letní tábor, po něm už se skauti nesešli. Junáku nabídli, aby splynul s organizacemi jako Pionýr a podobně. Skauti měli na výběr – splynout s jednotnou mládežnickou organizací reprezentovanou Pionýrem, zastavit činnost nebo přejít do ilegality,“ podotkl Tomáš Novák.

V současné době vedou Skauta v Albrechtičkách dvě dívky. „Máme tři družiny, děti jsou rozdělené podle věku, předškoláky, první stupeň základní školy a druhý stupeň základní školy. Pak jsou středoškoláci a vysokoškoláci, kteří vedou s námi. Jsou jen z Albrechtiček, výjimečně odjinud,“ doplnila jedna z vedoucích Radka Hudečková s tím, že mají 44 členů.