Dobrovolníci zde jinak působí již delší čas a zkušenosti s nimi jsou jen a jen dobré, což platí i pro další nemocnice v okolí.

„Strávit letní čas posezením a příjemným povídáním na lavičce v parku je pro zdravé lidi samozřejmostí. Dlouhodobě hospitalizovaní pacienti v naší nemocnici, jejichž mobilita je ve většině případů značně omezena, ale mohou většinou na rozkvetlý nemocniční park pouze koukat z oken svých pokojů. Pro to jsme zahájili další nábor dobrovolníků, kteří by pacientům zpříjemnili vhodnými aktivitami nadcházející letní měsíce,“ uvádí členka představenstva Nemocnice Český Těšín a autorka „letního“ nápadu Alice Ručková.

„Pacienta může vzít na procházku samozřejmě i rodina. Ale v dnešní uspěchané době stále přibývá klientů, za kterými jejich blízcí nedocházejí vůbec nebo velmi zřídka. Takoví lidé, pokud se sami nepohybují, tráví veškerý čas během hospitalizace v nemocničním pokoji, a to bychom chtěli změnit,“ dodává.

Školení zájemců o tuto dobrovolnickou činnost proběhne v úterý 5. června od 16 hodin přímo v Nemocnici Český Těšín v Ostravské ulici. Zájemci zjistí potřebné informace u Aleny Nožkové z organizace ADRA, na telefonu 739 106 433.

„Dobrovolníci jsou pro dlouhodobě hospitalizované obrovská pomoc a jsou nesmírně důležití. Ti lidé tráví v nemocnici většinu dne sami, po delším čase u nich může začít převládat nuda, apatie, smutek. Čas strávený s člověkem, který si s nimi povídá, má o ně zájem, zpívá jim, čte, nebo se věnuje jiné činnosti, které dané prostory dovolí, nebo s nimi vyjde ven, jsou obrovským povzbuzením, pomocí, vrací lidem radost, sebevědomí a podobně,“ říká Alena Nožková.

Zároveň podotýká, že s „letním“ projektem již oslovili například i českotěšínské střední školy a všem děkuje za vstřícnost, s jakou se k nápadu stavějí. „Právě mladí lidé mohou přijít klidně i ve skupince, vzít člověka na procházku ven, užít si s ním a kamarády příjemný čas, který bude zároveň moc užitečný, a proč takto třeba nestrávit i volné chvíle během prázdnin,“ dodává Alena Nožková.

Dalším z projektů ADRY, který krom Českého Těšína funguje také v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, Orlová i v havířovské nemocnici, je SetKavárna. Na něm spolupracují i studentky a studenti Střední zdravotní školy v Karviné. Ti docházejí na setkávání se za pacienty, nabízejí jim kávu či čaj, v příjemné atmosféře u nápoje si s nimi povídají a podobně. „Vážím si toho, že tak mladí lidé našli cestu k většinou mnohem starší generaci, berou je již jako své známé, těší se na ně a ve svém volném čase dělají tak důležitou činnost rádi. Na nedávném setkání s nimi u nás v nemocnici jsem poslouchal některé jejich příběhy a mohu říct, že byly až dojemné,“ uvedl k tomu ředitel Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pod kterou spadá i nemocnice v Orlové a ředitel Nemocnice s poliklinikou Havířov, Jiří Matěj.

Havířovská nemocnice pak v rámci dobrovolnických projektů spolupracuje také s Nadačním fondem Pavla Novotného.

Ilustrační snímek.
Barbora je v nedohlednu. Kraj hledá jinou lokalitu