„Z poklesu hladiny kalů v laguně R3 je postup prací na Lagunách Ostramo zřetelný na první pohled,“ říká Pavla Ivácková, mluvčí společnosti AVE CZ Odpadové hospodářství, jež se stará o odtěžování, úpravy (neutralizaci) a odvoz svinstva zanechaného v této lokalitě po provozu chemičky.

Zápach obtěžující okolí způsobuje právě manipulace s takzvanými kyselými dehty, tedy odpadem z rafinace olejů v podniku Ostramo.

„Upravujeme je aplikací páleného vápna a po procesu zrání jsou v další etapě jako pevný a sypký materiál připraveny k bezpečnému odvozu k ekologické likvidaci. To už jsou zneutralizované kaly bez intenzivního zápachu,“ vysvětluje.

Letní rozptylové podmínky sice pracím na lagunách přejí více než zimní, ale lidé na zápach poukazují stále.

„Na základě monitoringu ovzduší jsme v červenci přerušovali práce jen jednou. Nad rámec stanovených podmínek je ale zastavujeme navíc právě na základě stížnosti veřejnosti,“ uvádí Ivácková.

A její tvrzení potvrzuje mariánskohorsko-hulvácká starostka Liana Janáčková: „Nejsem tou, která by jim bránila v práci, ale jak sama laguny cítím, anebo na zápach poukazují obyvatelé, tak volám na linku AVE CZ a operativně se domlouváme. Odtěžování se pak na chvíli zastavuje, aby se vzduch pročistil.“

DIAMO spravující areál Ostrama odkazuje na smlouvu zavazující AVE CZ k odtěžení, úpravě a odvozu 91 562 tun nadbilančích kalů z lagun R1, R2 a R3 do konce tohoto roku. „Pak má ještě dva roky čas na zajištění konečné likvidace ekologicky šetrným způsobem,“ popisuje jeho mluvčí Jana Dronská.

Starostka obvodu nejvíce trpícího výpary z lagun věří, že letos bude hmota zpracována tak, aby nezapáchala. „Avšak nejsem si jistá, kdy bude skutečně odvezena pryč,“ dodává Janáčková.

AVE CZ prostředictvím Iváckové každopádně vzkazuje: „Do konce roku by se obyvatelé Ostravy mohli konečně zhluboka nadechnout, a to doslova. Zápach by už měl zmizet!“

Vláda: Jezděte na ozdravné pobyty

Mariánskohorsko-hulvácká radnice se obrátila na českou vládu, aby kompenzovala zdejší občany obtěžované zápachem z lagun penězi na pořízení čističek vzduchu. „Pan premiér odpověděl, že nic nedostaneme. Odůvodnil to tím, že by provoz čističek vzduchu zatěžoval rodinné rozpočty. Toto nechám bez komentáře…“ uvádí Janáčková. Té se z vlády také dostalo rady, aby posílala děti na ozdravné pobyty (což se dávno dělá, ročně pro více než stovku). „Ale co senioři, astmatici, alergici…? Napsala jsem další dopis, že požadujeme kompenzaci ve výši dvou tisíc korun na obyvatele. To je přibližně třiadvacet milionů korun. Za ty by si lidé mohli kupovat čističky nebo jezdit na ty ozdravné pobyty,“ konstatuje Janáčková s tím, že na odpověď v tomto případě stále čekají.