Začínat bude u koupaliště v Hradci nad Moravicí, dále cyklisté projedou lokalitou Pod Hanuší, kolem zemědělského areálu v Brance a poté už se vydají přes původní polní cesty až k zemědělskému areálu v Oticích.

Odtud se pak po stávajících místních komunikacích dostanou na již hotovou část cyklostezky mezi Oticemi a Opavou. Ta byla zprovozněna v roce 2017, měří 760 metrů a vede kolem Školního statku až k Englišově ulici.

Postavit tak zbývá část z Otic do Hradce, která je 3,325 kilometru dlouhá. Práce mají začít ještě do konce letošního roku, první cyklisté by se pak po cestě mohli projet v první polovině roku příštího. Náklady jsou vyčísleny na 13 milionů korun. Výraznou částkou, konkrétně 10 miliony, přispěje stát, zbytek si mezi sebe rozdělí zmíněná obce a města.

Uleví se přetížené trase kolem řeky

Ze slezské metropole už přitom do Hradce jedna cyklostezka vede, a sice z Kylešovic přes Branku kolem řeky Opavy. Ta je však velmi vytížená nejen množstvím jízdních kol, ale i in-line bruslařů či chodců.

„Mám radost z toho, že naši občané dostanou další možnost na bezpečnou cykloturistiku. Každá takováto stavba zvýší atraktivitu našeho regionu pro život,“ míní opavský primátor Tomáš Navrátil. V podobném duchu hovoří i ostatní starostové.

„Jsem potěšen, že se nám všem na úrovni představitelů měst a obcí podařilo najít společnou řeč, navíc brzo po volbách. Bez toho by cyklostezka zůstala takzvaně u ledu nejméně další čtyři roky,“ konstatuje čelní představitel Hradce Patrik Orlík. Úspěšnou spolupráci ocenil i branecký starosta Michael Rataj.

„V návaznosti na novou cyklostezku chystáme i další projekty, které by měly zvýšit atraktivitu této trasy.“ A konečně starosta Otic Vladimír Tancík rovněž vnímá vznik této nové cyklostezky jako obohacení života na Opavsku. „Čeká nás však ještě nemálo úsilí vše zrealizovat, protože každá stavba má svá úskalí a ne vše se v projektu dá ošetřit,“ dodává.

Projekt zaznamenal úspěch

To, jestli bude cyklostezka nakonec postavena, záviselo právě na přiklepnutí dotace. O ni na Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI) žádal úřad v Hradci nad Moravicí.

„A město se této své úlohy zhostilo skvěle. Výsledkem je schválená dotace ve výši 10 milionů korun,“ uvedla hradecká mluvčí Jitka Celtová. Hradec měl při žádosti plnou podporu ostatních samospráv.

„Jedná se o výsledek skvělé spolupráce a partnerství všech čtyř územně samosprávných celků, přes něž cyklostezka povede. Úspěch je o to větší, že celkově bylo na SFDI předloženo 75 žádostí s rekordní výší požadovaného příspěvku 833 milionů korun. Nakonec byla podpořena pouze necelá polovina z těchto žádostí, a to v částce 452 milionů korun. Výborné bodové ohodnocení projektu bylo dáno nejen kvalitní projektovou přípravou, ale právě vzájemnou spoluprací obcí a měst nejen na úrovni primátora a starostů, ale i na úrovni jednotlivých zastupitelstev,“ upřesnil Roman Konečný z tiskového oddělení opavského magistrátu.