Ministr Staněk se sešel spolu s generální ředitelkou Národního památkového ústavu (NPÚ) Naďou Goryczkovou a s ředitelem Valašského muzea v přírodě (VMP) Jindřichem Ondrušem v historickém objektu Fojtství z Velkých Karlovic.

Oba ředitelé nejdříve podepsali za schválení ministra kultury smlouvy o převodu tří muzeí z NPÚ do VMP.

Následným podpisem zřizovací listiny dal ministr vzniknout nové kulturní instituci – Národního muzea v přírodě.

Tímto aktem se spojily Soubor staveb lidové architektury Příkazy, Soubor lidové architektury Zubrnice, Soubor lidových staveb Vysočina a Valašské muzeum v přírodě.

„Významnému milníku v historii všech čtyř souborů lidové architektury předcházel dlouhodobý záměr spojení funkčních muzeí v přírodě. Jeho smyslem je optimalizace i zefektivnění správy muzeí tohoto typu," vysvětlil ministr kultury Antonín Staněk.

Podle generální ředitelky NPÚ Nadi Goryczkové jsou muzea v přírodě jedinečnými doklady tradiční lidové kultury a architektury a jako taková vyžadují specifický přístup.

„Jejich role i způsob práce se odlišuje od ostatních památek zpřístupněných veřejnosti v naší správě. Věřím, že nově vzniklé Národní muzeum v přírodě zajistí systémovější a odbornou péči o tyto objekty a poskytne tak prostor pro jejich plný rozvoj," uvedla.

Vznikem Národního muzea v přírodě se zvýší možnosti zapojení do rozsáhlých mezinárodních vědeckých projektů. Vytvoří se také základna pro sdílení dobré praxe a vývoj nových trendů v oblasti ochrany zachování a představování kulturního dědictví.

„Významnou roli v tomto procesu bude hrát Metodické centrum pro muzea v přírodě, jehož pozice bude díky spojení čtyř jedinečných institucí značně posílená," vyjádřil se ředitel VMP Jindřich Ondruš.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm představuje lidovou kulturu v národopisném regionu Moravské Valašsko. Jeho součástí jsou čtyři areály. Nejstarší – Dřevěné městečko, je pro veřejnost přístupný od roku 1925. Největší je areál Valašské dědiny, nejmenší a nejmladší areál Mlýnské doliny a malebné stavby na Pustevnách.