Oprava pomníku, který stojí v ulici Jandovo stromořadí, byla dokončena před několika týdny. Pomník nechal v roce 1906 postavit okrašlovací spolek, který ho věnoval frenštátskému lékaři Josefu Jandovi za jeho zásluhy o rodné město. „Autorem památníku je Jan Knebl, významný český malíř a sochař,“ sdělila Iva Vašendová, tisková mluvčí města Frenštát pod Radhoštěm.

Jenže právě před osmi lety, v době od čtvrtka 5. do pondělí 9. srpna 2010 si pomník vybral jako ukázku demonstrace své síly neznámý vandal. „Pachatel úmyslně poškodil těžké betonové kvádry i kovové zábradlí. Jednotlivé části památníku vyvrátil na přilehlý prostor,“ uvedl tenkrát novojičínský okresní policejní mluvčí Zbyněk Tomšík a dodal, že předběžně odhadovaná škoda je sto tisíc korun.

Pomník Josefa Jandy ve Frenštátě pod Radhoštěm před osmi lety poničil vandal.

Město nechalo pomník alespoň částečně opravit, cílem nedávné opravy bylo navrátit pomník do podoby před poškozením, restaurovat a konzervovat jej.

„Bylo provedeno očištění a konzervování zachovaných částí pomníku a bronzového medailonu, obnoveny a retušovány nápisy a doplněny zničené kamenné a kovářské části pomníku,“ upřesnil Luboš Drachovský z odboru investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm a doplnil, že restaurátorské práce a opravu provedl restaurátor Tomáš Skalík. Celkové náklady dosáhly výše 440 tisíc korun.

Josef Janda, narozený roku 1811 byl frenštátský lékař, který se zasloužil o rozvoj města Frenštátu pod Radhoštěm například tím, že 1. ledna 1865 založil „Pamětní knihu města Frenštátu“ nazvanou též „Jandova kronika“. Tu vedl a zapisoval do ní významné události až do roku 1875. V letech 1847 1848 zřídil takzvaný Dolní špitál a v roce 1858 byl díky jeho přičinění vybudován nový hřbitov. Zemřel v roce 1876.