Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra jsou realizátory Tříkrálové sbírky v Ostravě a okolí. Peníze darované do zapečetěných tříkrálových kasiček budou v roce 2019 použity na podporu pacientů mobilního i lůžkového hospice, lidí ohrožených sociálním vyloučením, lidí se zdravotním postižením v chráněných dílnách.

„Štědrost dárců Tříkrálové sbírky umožňuje ostravským Charitám uskutečňovat aktivity pomoci, které mají obrovský význam pro lidi nouzi, jež tuto pomoc mohou přijímat. Například pro Mobilní hospic sv. Kryštofa je spoluúčast prostředků sbírky každoročně nezbytná pro zachování této specializované zdravotní služby pro lidi v závěru života. Velmi si vážím nejen dárců, ale také stovek tříkrálových koledníků, kteří dobrovolně věnují svůj čas a úsilí, aby tato sbírka mohla pomáhat druhým,“ popisuje Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným potrvá do 14. ledna, kdy budou moci občané přispívat do pokladniček malých i velkých koledníků. Do sbírky se mohou dárci zapojit i dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777.

Poznávacím znamením Tříkrálové sbírky jsou skupinky tří králů. Charitní koledníky bude možné v Ostravě a přilehlých obcích potkávat do 14. ledna 2019. Celkem do ulic města a okolních obcí vyjdou čtyři stovky tříkrálových skupinek tvořených zhruba čtrnácti sty dobrovolnými koledníky.

Koledníci jsou vybaveni plastovými pokladničkami zapečetěnými ostravským magistrátem, nebo úřady okolních obcí a jsou označeny červenobílým logem Charity ČR. Vedoucí skupinky je starší patnácti let a disponuje průkazkou/plnou mocí k nakládání s pokladničkou.

Záběr z filmu Doktor Martin: Záhada v Beskydech
Doktor Martin se už v pátek vrátí na obrazovky. Bude řešit záhadu v Beskydech

„Údaje na průkazce vedoucího kolednické skupinky se shodují s údaji v jeho občanském průkazu. V případě pochybností je možné jej požádat o prokázání totožnosti,“ uvádí Veronika Curylová, koordinátorka sbírky v Ostravě s tím, že charitní koledníci jsou připraveni prokázat svoji totožnost.

Při sbírce v roce 2018 shromáždili Ostravané a lidé okolních obcí na podporu potřebných lidí částku 2 097 804 korun. Na podporu letošní sbírky bude v pátek 4. ledna 2019 od 14 hodin na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě nabízen Tříkrálový punč a teplý čaj pro všechny kolemjdoucí.

K TÉMATU

Prostředky Tříkrálové sbírky 2019 budou využity pro projekty Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra:
1. Podpora lidí v závěru života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa – 250 000 korun
2. Podpora lidí bez domova v rámci terénních programů Charitního domu sv. Benedikta Labre – 400 000 korun
3. Podpora žen, mužů a dětí bez domova v Charitním středisku sv. Lucie – sociální rehabilitaci – 300 000 korun
4. Podpora lidí v závěru života v Hospici sv. Lukáše – rozvoj a obnova mater. zázemí služby – 147 250 korun
5. Úprava kotelen a otopné soustavy chráněných dílen Charity sv. Alexandra – 140 000 korun
6. Podpora osob se zdrav. postižením, vybavenost chráněných dílen Charity sv. Alexandra – 110 000 korun

Nemanja Kuzmanovič v dresu Opavy. Ilustrační foto.
Transfer za osm "mega"! Kuzmanovič už je hráčem Baníku