Poptávka po návštěvě Tří králů je rok od roku vyšší. A tak i přesto, že jednotlivé charity začínají shánět zájemce o zapojení se do této největší dobrovolnické akce v České republice už například v polovině listopadu, jsou místa, kde je koledníků pořád nedostatek. Takovým městem je například Opava. „Nějaké koledníky bychom ještě určitě brali, a sice přímo do Opavy. Okolní obce jsou poměrně dobře pokryty, ale samotné centrum nebo třeba i část Kateřinky, tam bychom stále potřebovali. Sháníme ještě asi desítky dobrovolníků. Jsme rádi za každého, protože to není samozřejmost. Je hezké, že se k tomu odhodlají, mnoho lidí už na Tři krále doma i čeká. Pochopitelně se najdou i tací, kteří hned odmítnou, ale těch je už méně, protože sbírka je stále zanesenější,“ konstatuje opavská koordinátorka sbírky Marie Hanušová z Charity Opava.

Charita Hlučín má oproti tomu koledníků dost. To potvrdil naší redakci tamní ředitel Pavel Sobol už na přelomu listopadu a prosince a od té doby se nic nezměnilo. „Vše máme pořád dobře pokryto a počet dobrovolníků je zajištěn. V každém městě nebo vesnici máme koordinátora, se kterým úzce spolupracujeme a ten také přímo komunikuje s dobrovolníky, kteří jsou většinou ze stejného místa. Velké nábory ani nemusíme pořádat. V Hlučíně, Kravařích či Dolním Benešově ochotní koledníci stále jsou, stejně jako v menších obcích,“ říká pár dní před zahájením sbírky Pavel Sobol.