Starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný na začátku jednání o tomto bodu uvedl, že zástupci města jednají s akademickým sochařem Jaroslavem Brožem o realizaci památníku již několik měsíců a připomněl, že tento sochař je autorem sochy Emila Zátopka v Olympijském muzeu ve švýcarském Lausanne.

„S autorem je potřeba uzavřít smluvní vztah, neboť již započal přípravné práce pro vyrobení předmětné sochy,“ podotkl Miroslav Kopečný a upřesnil, že památník by měl být odhalen 19. září 2022 při v den 100. výročí narození Emila Zátopka. Dohodnutá cena je 1,5 milionu korun.

„K těmto aktivitám bylo již dost informací – doporučuji za radu města schválit uzavření smlouvy,“ poznamenal kopřivnický starosta.
Zastupitel Pavel Janek řekl, že pokud se socha bude podobat té v Lausanne, mohou se těšit na zdařilé dílo. „Je tam plno možností použití toho díla. Dovedu si představit plakety, pamětní listy a podobně,“ dodal mimo jiné Pavel Janek.

Výhrady. Byl by slavný atlet rád?

Výhrady měl radní Ivan Telařík, který upozornil, že s touto aktivitou přišel se svým kamarádem Aloisem Havlem (známý autokrosový závodník - pozn. red. ) již před 15 lety. „Napsali jsme dopis Daně Zátopkové, zda by souhlasila s vybudováním památníku jejímu manželovi Emilu Zátopkovi. Do čtrnácti dnů nám přišla odpověď, že v žádném případě si Emil ani ona nepřejí, aby v Kopřivnici byla socha vybudovaná, důvodem bylo, že Emil si nepřál aby mu na hlavu káleli holubi. Tím naše aktivita skončila,“ tvrdil Ivan Telařík s tím, že to je důvod, proč nebude s uzavřením smlouvy souhlasit.

Starosta Miroslav Kopečný k tomu řekl, že od počátku, kdy se začalo jednat o soše, byli v kontaktu s Českým klubem olympioniků, nositelem odkazu Emila a Dany Zátopkových. „Od počátku máme jejich souhlas s pořízením této sochy. Členové tohoto klubu olympioniků byli všichni blízcí přátelé Dany a Emila Zátopkových, a pokud máme jejich souhlas, tak mi to připadá v pořádku,“ reagoval Miroslav Kopečný.

Existuje ten dopis?

Zastupitelka Dagmar Rysová, která se sochařem vyjednávala o ceně upozornila, že dopis nikdo nikdy neviděl. „Možná by bylo dobře, pokud takový dopis existuje, aby s ním zastupitelé byli seznámeni. Dana Zátopková každoročně jezdila do města v den narozenin Emila a startovala Běh Emila Zátopka. O odkaz Emila dbala, ať už osobní přítomností, tak velkými finančními dary. A byla například před dvěma roky ve Zlíně, kde se odhalovala jiná socha Zátopka. A byla také u toho, když byla socha zhotovována, aby konzultovala výraz,“ dodala Dagmar Rysová.

Zastupitel Lumír Pospěch řekl, že i když dopis neexistuje, on ví, že by si to Zátopkovi nepřáli a že se omlouvá, že to neřekl dříve. Zastupitel Ladislav Stehlík chtěl odsouhlasit změnu ve znění smlouvy. Zastupitelé ji ale nakonec odsouhlasili většinou, tak, jak byla předložena.