Kompletní uzavření obory Jelenice. To je téma, které v posledních dnech rezonuje částí veřejnosti na Opavsku.

Průchod skrze oplocenou oboru, která se rozprostírá mezi Hradcem nad Moravicí a Vítkovem na 276 hektarech na pravém břehu řeky Moravice, totiž chce její vlastník, a sice Opavská lesní, úplně zatrhnout.

Pro úplnost dodejme, že obora je využívána za účelem myslivosti a zpoplatněných odlovů zvěře.

NEBEZPEČNÝ JELEN V ŘÍJI?

V obsáhlém návrhu veřejné vyhlášky, který doputoval na vítkovský městský úřad, zdůvodňují svůj záměr žadatelé z opavské lesní (uživatel honitby), Honebního společenstva Březová Obora (držitel honitby) a vlastníka honebních pozemků, kterým je firma GroCredit, intenzivním chovem zvěře, která prý postrádá klid, a osoby pohybující se v oboře mohou být v době chovu a lovu zvěří ohrožovány.

„Zákaz vstupu má zabránit rušení zvěře při kladení mláďat nebo v době říje. Účelem zákazu má dále být zamezení pohybu veřejnosti v oboře a tím zamezení rizika ohrožení veřejnosti loveckými zbraněmi. K poranění osob může dojít i v době říje zvěře, která u chovaných druhů probíhá v různou dobu,“ uvádí se v návrhu.

Zároveň autoři připojují i informaci, že v minulosti se již setkali s případem, kdy cyklista spadl z kola při leknutí nad nečekaným zjevením lesní zvěře. A dokonce prý také mělo na Opavsku dojít k ubodání člověka jelenem v říji.

NÁROČNÁ TRASA

Přes oboru v současné době nevede značená cyklistická ani turistická stezka, pouze neoznačená „veřejná“ cesta podél řeky. Přesněji řečeno cyklotrasa číslo 551 se zde nacházela, ale před deseti lety byla přesunuta na levý břeh řeky, jedním z iniciátorů tehdy byla i Opavská lesní.

Jestliže by nyní došlo k celkovému zavření obory, nezbývalo by pěším a hlavně cyklistům nic jiného než se z Žimrovic do Podhradí vydat po levé straně. Jenže tato trasa je, na rozdíl od té vedoucí oborou delší, v některých místech velmi náročná, především pro starší návštěvníky a děti. Není proto divu, že navrhovaný zákaz vzbudil vlnu nesouhlasu.

„Cyklotrasa byla vyznačena a užívána před vznikem obory. V době povolování stavby plotu a vzniku obory se k záměru vyjadřoval orgán ochrany přírody, který výstavbu plotu povolil za určitých podmínek,“ připomíná starosta Vítkova Pavel Smolka.