Dospělí zvoníci byli pouze čtyři. „Celkem je nás, zvoníků, dvanáct, ale jelikož za chvíli začíná slavnost a někteří slouží u oltáře, v průvodu jsme byli jen čtyři,“ uvedl jeden z Karvinských zvoníků Tadeáš Podstawka.

A ještě před slavností vystoupali do věže fryštátského kostela, otevřeli okna a spustili řehtačky naplno. „Jelikož v těchto dnech nesmí hrát na varhany ani zvonit, protože zvony jsou zavázané, mají zvoníci méně práce a tak abychom něco dělali chodíme s řehtačkami. Jednou za rok je třeba je oprášit a trochu provětrat,“ říká s úsměvem Podstawka.

Řehtačky, které zvoníci používají, jsou erární, farní a něco už pamatují. Na jedné klekačce se dokonce vypáleno datum A.D. 1948.

Kostelní zvony se odmlčí až do slavnosti Zmrtvýchvstání Ježíše Krista v sobotu večer. Poté se opět rozezní.