Aneta Rychová, psycholožkaAneta Rychová, psycholožkaZdroj: se svolením Olivovy dětské léčebnyJak se dá v domácím prostředí motivovat děti, které už mají problémy s nadváhou, ke snižování jejich tělesné hmotnosti?
Základem úspěšné motivace je pomoci dítěti nalézt, co dobrého by mu mohl zdravý životní styl dát, co by si přálo, z čeho by mělo radost. Nejúčinnější motivace je ta vnitřní, vycházející z nás. S dítětem můžeme zmapovat i možné překážky a jak je zvládnout, co mu v tom pomůže a co udělat, když náhodou zaškobrtne. Můžeme ho zapojit do přípravy zdravého pokrmu, nechat ho vybrat zdravý recept nebo nedělní pohybovou aktivitu. Je důležité si uvědomit, že nadváha či obezita není věcí dítěte, ale celé rodiny. Dítě potřebuje vzor v rodiči a podporu.

Co to znamená v praxi pro běžný chod rodiny?
Jen si představme, jak obtížné pro něj musí být, pokud ostatní členové rodiny pojídají smažený sýr s hranolky a dům je plný lákadel. Z hlediska motivace je pak vše špatně. V takovém případě vnímá zdravý životní styl spíše jako trest než pozitivum. Dítě v tom nesmí zůstat samo, do zdravého životního stylu bychom měli jít jako rodina společně, ukazovat si, že zdravé může být i velice chutné, že pohyb podporuje dobrou náladu, že v tom jsme spolu a jsme na to pyšní.

Mladí supersportovci.
FOTO: Rozhodl se děti vytáhnout z postele, připravil pro ně on-line cvičení

Jak mohou rodiče dětem vysvětlit, že je jejich váha zdravotním problémem tak, aby zároveň neranili jejich city a dali jim najevo, že jim chtějí být oporou?
Doporučuji se prvně zaměřit na prožívání dítěte – ptejme se a nechme ho povídat, jak se má, jak je mu ve škole, s kamarády, jak vidí sebe samo, zda ho něco netrápí a podobně. V takových rozhovorech může lehce vyvstat téma nadváhy a obezity. Můžeme pak pokračovat, co si o nadváze myslí, jak ji chápe, co ji způsobuje a zda vidí nějaké nevýhody. Můžeme přidat i vlastní pohled – citlivý, motivační a především nehodnotící.

Na co bychom se měli zaměřit?
Mějme na paměti, že příklad táhne a jako rodiče jsme pro dítě prvním příkladem a vzorem. Promluvme s ním o tom, jak vidíme zdravý životní styl a co dobrého nám přináší. Vysvětleme, jak nadváha a obezita vzniká, proč je riziková a není dobré jí chodit naproti. Zároveň dítě ubezpečme, že ho máme rádi, že to zkusíme spolu a budeme se podporovat. Ptejme se, co by chtělo zkusit, jaké by mohly být naše první kroky, za co se oceníme? Zapojením dítěte se zvýší jeho motivace. Můžeme mu tak ukázat, že zdravý životní styl není nuda, ale zábava.

Mohou děti najít dostatečnou motivaci k hubnutí, pokud jsou jejich rodiče obézní?
Z mého pohledu ani tak nezáleží na tom, zda rodiče jsou či nejsou obézní, ale zda jsou ochotni vytvořit prostředí, v němž bude tato změna možná. Nezdravě se totiž mohou stravovat i hubení lidé, jejichž životní styl nemusí být o moc zdravější než u lidí s nadváhou či obezitou. Záleží tedy, zda jsou rodiče ochotni dítě podpořit a jít mu příkladem. Pokud rodiče o zdravý životní styl nemají zájem, je to komplikace pro úspěšné snažení. Čím je dítě mladší, tím více je ve stravě na rodině závislé a redukce hmotnosti může být ztížena až znemožněna. Pokud jsou nejlépe oba nebo alespoň jeden z rodičů ochoten ho podpořit a být s ním „na jedné lodi“, je to velký krok k úspěchu a zdraví. Čím více členů rodiny dítě podpoří svojí spoluúčastí, tím lépe.

Teenageři se potřebují vymezovat vůči rodičům, být nezávislí, mít kolem sebe kamarády a zažívat první lásky. Koronavirus všechny tyto potřeby potlačil, což s sebou zákonitě nese negativní důsledky.
Myslí i na sebevraždu. Pod zámkem covidu bylo dětem hůř, z jejich příběhů mrazí

Jakým způsobem se dá budovat zdravé sebevědomí u dětí, které jsou obézní, ale zároveň udržet jejich motivace k hubnutí a zdravému životnímu stylu?
Základem je, aby dítě vědělo, že je krásné a láskyhodné bez ohledu na svoji váhu. Že podle váhy neposuzujeme hodnotu člověka. Že vzhled není to důležité, ale zdraví ano. Děti by měly vědět, že obezita je zdraví škodlivá a je nutné s ní něco dělat, ale zároveň není důvodem, proč se nemít rád. Když se dětí ptám na jejich vlastnosti, negativních mi mnohdy vyjmenují celou řadu, zatímco ty pozitivní dávají dohromady stěží. Je tedy vhodné, aby dítě znalo svoji hodnotu a abychom sdíleli, čeho si na něm vážíme. Aby nedocházelo k polarizaci na jsem tlustý = ošklivý, špatný a jsem štíhlý = krásný, dobrý. Obezita je něčím, co se vyvinulo převážně nesprávnými návyky a dá se ve většině případů dobře řešit.

Co vás u vaší práce nejvíce těší?
Toho je skutečně mnoho. Například když z mé ordinace odchází dítě a já vidím, že je mu lépe. Že u mě mohlo nechat to, co ho tížilo, je si jistější, orientovanější, ví, co dál a já cítím, že jsme na dobré cestě. A když v průběhu času vidím, jak klient rozkvétá, je mu lépe, sdílí mi své úspěchy, změny a jednoho dne už moji péči nepotřebuje, je to opravdu krásné. Naše psychika je mocná a mohu-li prostřednictvím své práce někomu pomoci, cítím velkou vděčnost a smysl.

Olivova dětská léčebna
Poskytuje léčebně rehabilitační a následnou péči dětem od jednoho roku do osmnácti let. Specializuje se na léčbu a prevenci onemocnění dýchacího a pohybového ústrojí, nadváhy a obezity, atopického ekzému při indikaci dermorespirační syndrom a pomáhá dětem s refluxem jícnu. Léčebný pobyt je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dětem do 6 let hradí zdravotní pojišťovna také doprovod rodiče.