Lesní mysl je koncept, který vznikl před 20 lety ve Finsku - v zemi, která je zajímavá tím, že z její rozlohy připadá 85 procent na lesy. U zrodu Lesní mysli stála Sirpa Arvonen. Právě tato žena, praktikující i nordic walking, začala pracovat na koncepci Lesní mysli, která využívá sílu lesa a přírody. close Michal Hubert Zrůst je lektorem Lesní mysli, facilitátor, lesník. Můžete s ním vyrazit do lesů a pokusit se najít jejich léčivou sílu. Finský koncept podle něj dobře funguje i v našich lesích nebo městských parcích. info Zdroj: se souhlasem Michala Huberta Zrůsta zoom_in Michal Hubert Zrůst je lektorem Lesní mysli, facilitátor, lesník. Můžete s ním vyrazit do lesů a pokusit se najít jejich léčivou sílu. Finský koncept podle něj dobře funguje i v našich lesích nebo městských parcích

„Podobné koncepty můžeme najít na mnoha místech světa. Nejznámější je asi ten z Japonska, kde už je dlouho známý pojem Shinrin-yoku neboli Lesní lázeň. Tam už to funguje desítky, možná stovky let. Na základě těchto zkušeností začaly vznikat také relevantní vědecké studie, které dokládají, že pobyt v přírodě nám zdravotně pomáhá,“ popsal Michal Hubert Zrůst z Vysočiny.

Podle něj nemusíme jít rovnou po lese, ale stačí skutečně jen kontakt s přírodou.

„Když jste ve městě, projděte se parkem. Jste mezi stromy - i ten park je příroda. Snažte se využít každou možnou chvíli pro pobyt v zeleni,“ zmínil Michal Hubert Zrůst a pak se více o konceptu Lesní mysli rozpovídal v následujícím rozhovoru.

A opravdu to funguje?
Ano. Stačí deset minut v přírodě a sníží se vám krevní tlak. Když se projdete na 20 minut, zlepší se vám prokazatelně nálada a po hodině už dojde k výrazně větší koncentraci. A tak dále. To znamená, když se potřebujete o něčem rozhodnout nebo si nastavit nové cíle, je ideální jít do přírody nebo přímo zamířit do lesa.

Jednoduchý koncept přístupný každému

Příroda pomáhá. A co k tomu přidává Lesní mysl?
O Lesní mysli by se dalo hovořit snad hodiny. Ale v krátkosti: je to koncept sebepéče a osobního rozvoje. A jak jsem se zmínil, vychází z posledních výzkumů přírody a jejího vlivu na zdraví a psychiku člověka. Je tedy dobrým nástrojem péče o zdraví fyzické, emoční i duševní. Zároveň umožňuje trénink odolnosti a je prevencí syndromu vyhoření. Je to koncept jednoduchý a přístupný opravdu každému.

Workshopy Lesní mysli děláme pro celé rodiny, zaměstnance, firemní klientelu, ale například i pro klienty nejrůznějších sociálních zařízení. Lesní mysl je založená na krátkých jednoduchých cvičeních nefyzického charakteru zaměřených na trénování dovedností jako například schopnost se ztišit, odpočinout si, dočerpat sílu, zbystřit smysly, více a plněji vnímat sebe, svoje tělo i vše okolo. Rozvíjí také umění hledat a nacházet v sobě i mimo to dobré, dovednost nadhledu a odvahu klást si otázky a hledat na ně odpovědi. Vychází z předpokladu, že člověk svým vlastním přičiněním a každodenní snahou může proměňovat a utvářet sebe a svůj život. Důležité je, že cvičení jsou přenositelná z lesa do každodenního života a vytváří rezervoár toho dobrého pro náročnější období.


Zmínil jste začátky ve Finsku. Šíří se tyto myšlenky dále?
Dnes už není Lesní mysl jen ve Finsku. Je v Belgii, je tady v České republice… Ve světě jsou však v některých zemích v daném tématu ještě dále. Najdeme zde pojem Green Prescription. Tedy zelená preskripce. Lze se inspirovat například v již zmíněném Japonsku, Kanadě, Jižní Koreji či Skotsku.

Tedy les by se mohl dokonce ordinovat na předpis?
V našich podmínkách velmi provokativní otázka. Cesta k úhradám tohoto typu terapie zdravotními pojišťovnami bude dle mého názoru velmi dlouhá. Osobně bych to ale považoval za skvělou věc. Na začátku tohoto náročného procesu jsou dobré tyhle startovací diskuse. Věřím, že když to poté do rukou vezmou zdatní a úporní vyjednavači, kteří umí příslušným institucím a stakeholderům oboru vhodně předložit nejen názory zapálené odborné veřejnosti, ale i vědecké výzkumy o blahodárných účincích lesa, které vznikají po celém světě, budou i úhrady od zdravotních pojišťoven blíže realitě.

Minimálně v části zdravotních benefitů. Lesní mysl by se tak mohla zařadit po bok již finančně podporovaným aktivitám, jako je například plavání, fitness či nordic walking. „Staráš se o sebe? Chodíš pravidelně na preventivní prohlídky? Zde máš bonus v podobě Lesní mysli“.

V dnešní trochu zrychlené době bych to přál lidem i lesu. Protože pokud lidé zjistí, že jim les skutečně pomáhá, začnou pomáhat naopak lesu oni. Skutečná symbióza les a člověk. Na to se velmi těším! Nicméně není třeba čekat na lékařský předpis. Prostě jděte do lesa. Ale nebude to fungovat, když půjdete do lesa jednou. Když budete potřebovat posílit fyzičku, budete chodit pravidelně běhat nebo cvičit a potrvá to mnoho měsíců. A tak je to i s psychikou, abyste se dostali do pohody, budete na to potřebovat nějaký čas. K tomu pomáhá Lesní mysl.

close Naučná stezka kolem Zelené hory. info Zdroj: Se souhlasem Michala Huberta Zrůsta zoom_in Naučná stezka kolem Zelené hory

Můžete poradit, jak tedy postupovat, když se chci Lesní mysli věnovat?
Možná bych to přirovnával k té posilovně. Nebudete trénovat sami, ale nejdříve se to naučíte od trenéra, tedy instruktora. O tom rezervoáru cvičení jsem již také mluvil. Výhoda je v tom, že nemusíte chodit na nějaké určité místo do posilovny. Když zjistíte, že vám Lesní mysl pomáhá, můžete to sami uplatňovat například i v parku cestou do práce. Vystoupíte z tramvaje o dvě zastávky dříve a uděláte si dvě nebo tři cvičení, o kterých víte, že vám je po nich dobře. V rámci Lesní mysli vás instruktor na úvodním workshopu naučí základy. A pak můžete pokračovat s ním nebo sami. Lesní mysl je pestrý flexibilní systém.

Jak se můžu nejsnadněji zapojit do programů Lesní mysli?
Na začátku vám to musí někdo ukázat. Nejlepší je, když se přihlásíte na nějaký workshop, procházku, kterou síť instruktorů organizuje. Můžete se přihlásit sám, s rodinou nebo jako firma. Například pro firmy dělám ukázky i v rámci jejich firemních akcí, jejich teambuildingů. Ve spolupráci s HR si stanovíme, co má být cílem. Samotné vycházky nejsou dlouhé. Během hodiny a půl či dvou můžeme ukázat základy a ukázky toho, co Lesní mysl přináší. Ukážeme vám, jak s tím pracovat. Průvodcem vám poté může být i skvělá kniha Lesní mysl. Knihu napsala Martina Holcová, která Lesní mysl do České republiky z Finska přivezla a díky níž se koncept dále v ČR rozvíjí.

Co je Lesní mysl (Forest Mind). A k čemu je dobrá:

| Video: Youtube

Kolik lidí se Lesní mysli v Česku věnuje?
Nyní je nás okolo pětatřiceti, a to po celé republice od Karlových Varů až po Ostravu. Kontakty najdete na webové stránce, která je Lesní mysli věnována. Tam jsou všichni instruktoři, kteří prošli výcvikem. Vedle toho tam najdete všechny potřebné informace a pozvánky na naše akce.

Jaký je u nás zájem o Lesní mysl mezi veřejností?
Osobně se věnuji především firemní klientele a potom rodinám, protože tato oblast mě zajímá a rozumím jí. Sám ještě procházím výcvikem na přechodové rituály. Tohle spojení mně dává smysl.

Můžete to přiblížit?
Dnes vidíte, že mnoho mladých mužů, a nejen oni, neví, co se životem. Hledají a tápají v životě. Právě Lesní mysl mě dovedla k myšlence projít i výcvikem přechodových rituálů. Workshop v Česku letos představí Arne Rubinstein. Ten je v tomto oboru světovou jedničkou. Pochází z Austrálie a vede přechodové rituály po celém světě už mnoho let. Propojení Lesní mysli a přechodových rituálů se nyní věnuji.

Arne Rubinstein na čtyřdenní cestě buší:

Vraťme se k Lesní mysli. Je určená všem věkovým kategoriím? Vy jste mluvil o rodinách, ale může zaujmout třeba i seniory?
To určitě ano. Mám kolegyně, které pracují v sociálních službách a tuto metodu využívají. Když máte seniora, který je imobilní a vezmete ho do lesa, nemůžete s ním dělat fyzická cvičení. Ale nefyzická cvičení, která obsahuje Lesní mysl, s ním můžete dělat. A to je velká výhoda Lesní mysli – je opravdu pro všechny, můžete ji dělat s malými dětmi i se seniory. Na jedné straně ji využijí lesní školky a na druhé třeba i sociální pracovníci, kteří se starají o lidi, což je velmi vyčerpávající. Je zajímavé sledovat lidi, kteří k nám přicházejí, a pak vidět, co jim to dalo.

Hovořil jste o tom, že Lesní mysl využívají i firmy. Co jim to přináší?
Jak jsem říkal, s firemní klientelou pracuji velmi rád. Do lesa si člověk může jít i něco „odpracovat“. Odnést si nějaké akční kroky. A zde vám může být nápomocen instruktor Lesní mysli, který vás jako kouč procesem provede. Prostě les jako koučovací prostor. Jsem v kontaktu s manažery, personalisty.

Společnosti chtějí někdy ochutnávku programu, někdy rovnou koučink svých lidí. Ale i ta ochutnávka zaujme často tak, že mi firmy posílají poté týmy pravidelně, protože vidí, že to funguje. Jde o obchodníky, IT, HR i management společností. Já mám pro firemní klientelu připravený dotazník, který si můžete vyplnit, než jdete do lesa, a pak si můžete zpětně zhodnotit, jakým způsobem jste se posunuli.

Všichni si stěžujeme na nedostatek času. Kolik Lesní mysli musím věnovat času?
Když jste na workshopu, tak ten by neměl trvat více než dvě a půl hodiny. Je to skutečně dopolední procházka. Důležité je, že dochází kromě cvičení též k interakci účastníků formou jednoduchých témat, o kterých navzájem diskutují.


Nahrává se anketa ...

Lesní mysl lze praktikovat i na zelených střechách

Jaký les je pro koncept Lesní mysli nejlepší?
Lesní mysl můžete praktikovat stejně dobře v lese smíšeném nebo jehličnatém. V parku či na zahradě. Jde o to, že se tam cítíte dobře. Já říkám, že je důležitá zeleň. Když to přeženu, pokud nějaký osvícený zaměstnavatel udělá zelenou střechu a tam vysadí pár kytek a keřů, můžete tam místo oběda vyběhnout a udělat si pár cvičení Lesní mysli. I tam to bude fungovat. Není důležité, jestli jste v Brdech, na Vysočině nebo v Beskydech, je důležité, abyste se na tom místě cítili dobře.

Kde je tedy zakleté „kouzlo“ Lesní mysli?
Nejdůležitější jsou vjemy a schopnost je přijímat. Každý vjem v přírodě je úžasný. Já hovořím o vjemu nádechu. Každý vjem je jako nádech do plných plic. Je to úžasná věc.

A pak je tady nekonečná rozmanitost lesa. Ráno zjistíte, jak je les krásný, v poledne bude jiný a večer zažijete zcela něco odlišného. Je to v tom, že je les úžasný nejen každou roční dobu, ale i každou denní hodinu. Dokonce i v každém počasí. Ono se říká, že neexistuje špatné počasí, ale jen špatné oblečení a já jako lesník to mohu potvrdit. Takže doporučuji překonat lenost a vyrazit prostě do lesa vždy. A vy skrze ty vjemy můžete říci, jaké máte pocity a dostávat se blíže k sobě samému. Když se v životě zaseknete a potřebujete se posunout dále, vyrazte do lesa a jsem přesvědčen, že za hodinu se vám vyjeví další kapitola, kterou můžete napsat.

Lesní mysl, rozhovor s Johanou Pytlíčkovou:

| Video: Youtube

Mění podle vás nějak tento kontakt vztah k lesu?
Myslím si, že spousta lidí, kteří les brali jen jako zásobárnu borůvek a hub, teď přichází díky Lesní mysli do lesa a začíná se tam chovat trochu jiným způsobem. Udělají pár cvičení a zjistí, že jim les pomáhá. A pak oni začnou pomáhat lesu. Skvělý koloběh – les mi pomáhá a já pomáhám lesu.

Cesta z prázdnoty k jinému vnímání

Jak jste se vy osobně dostal k Lesní mysli?
Dnes máme lesnickou společnost a jsem v lese denně. Snažíme se o udržitelné hospodaření, na našich pozemcích budujeme tůně, sázíme nové sady. Před pěti lety jsem však seděl v kanceláři jako ředitel polikliniky. A měl jsem pocit, že ač mám okolo sebe lékaře, sám začínám být nemocný. Ve zdravotnictví jsem prošel opravdu všemi úrovněmi a po téměř 20 letech jsem se najednou cítil prázdný a věděl jsem, že je ta cesta u konce. A protože jsem v té době studoval lesnictví, tak jsem změnil obor zcela a začal pracovat v lese – pro les, pro přírodu. Poznal jsem úžasné věci i lidi, kteří pracují v lese. Takže jsem tu pomyslnou větev zdravotnictví uřízl a skočil do úplně neznámého prostředí. Učil jsem se skoro v padesáti lesníkem, trochu opačně než ostatní. Prvně praxe v lese, a poté teorie ve škole. No a v této době jsem začal objevovat koncept Lesní mysli.

A nakonec jste se ke zdraví vrátil skrze Lesní mysl. Jak pomohla přímo vám?
Na to byste se raději měl zeptat manželky a mého okolí. Já jsem byl typ manažera, který byl čistě orientovaný na výsledek. Jak jsem už říkal, začal jsem být nemocný, vyhořelý. Může to mít mnoho výrazů, ale výsledek je stejný. Hledal jsem sám v sobě nějaké zklidnění a jinou životní cestu. Určitě jsem nyní vnímavější k lidem. Rodina pro mne byla vždycky vším, ale teď je absolutně na piedestalu. Radikálně se zlepšil můj vztah s otcem. A myslím si, že jsem i více vnímavý a otevřený k mému synovi, který je už dospělý a samostatný. V červnu se jako rodina těšíme na svatbu naší dcery. Je to fantastická cesta.

Na konci rozhovoru se vydáváme na ukázkovou vycházku s Lesní myslí v okolí památky UNESCO, kde vyprávění pokračovalo. Ve čtvrtek 21. března, kdy má les svůj mezinárodní svátek, to můžete zažít s lektory Lesní mysli i vy.