Ti po příjezdu na místo určené chtěli bezdomovci z nevlídného prostředí pro spánek pomoci, avšak nepodařilo se.

Bezdomovec kladl proti zasahujícím strážníkům odpor a projevoval značnou agresivitu.

„Za pomoci donucovacích prostředků byl však zpacifikován a předveden na oddělení státní policie ke zjištění totožnosti a k projednání přestupku příkazem na blokovou pokutu,“ uvedl šéf třineckých strážníků Josef Kuźma.

V dalším případě se nevděku, tentokrát poraněného muže, dočkali také zdravotníci rychlé záchranné služby.

Strážníci třinecké městské policie si při namátkové kontrole autobusového stanoviště všimli, jak muže s tržnou ránou na hlavě, který byl agresivní vůči svým zachráncům. Proto neváhali a zdravotníkům u jejich zásahu asistovali až do ukončení péče o zraněného.