Havárie byla zaznamenána 5. a 6. srpna. „Vlivem skrápění dřevní štěpky v areálu právnické osoby Mayr–Melnhof Holz Paskov s.r.o. došlo k úniku výluhu této štěpky do dešťové kanalizace a následně do hlavního odvodňovacího zařízení, které je zaústěno do vodního toku Olešná,“ upřesnila mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková. Zároveň upozornila, že případem se nezabývá město, ale vodoprávní úřad, což je výkon státní správy, který se řídí pouze zákonem. Město tak nemůže do šetření ani jeho dalších řízení zasahovat.

Ilustrační foto.
Pila dostala pokutu za únik ropných látek i neohlášení havárie

Znečištěná říčka.Zdroj: Čtenářský snímekPodle místních obyvatel přitom není situace se zakalením potoka ojedinělá. „Opakuje se pokaždé po větším dešti, který spláchne nánosy prachu z manipulačních ploch pily. Tím se z Olešné na svém dolním toku stala stoka, ve které přežívá pár rybek, ale organismy, jako jsou například chrostíci, blešivci a jakékoliv řasy zcela vymizely,“ podotkl jeden z místních.

Kromě pravidelných odběrů vzorků vody nařídil vodoprávní úřad uzavření uzávěru kontrolní usazovací šachtice číslo 5 a 6, vývoz odpadní vody a jejich vyčištění. Současně nařídil vyčištění části hlavního odvodňovacího zařízení. „Vodoprávní úřad havárii i nadále šetří a zatím nebude poskytovat žádné bližší informace,“ doplnila mluvčí magistrátu Jana Matějíková.

Manipulace vodního toku řeky Olešné byla v minulých dnech řešena tak, aby došlo k odplavení černého nánosu v korytě. Situaci ale komplikovaly současné klimatické podmínky a nedostatek vody jak v přehradě Olešná, tak nízký průtok potoku Křibce, který vtéká do záchytného kanálu ústícího do řeky Olešné. Celou situaci od počátku sledují i zástupci paskovské radnice, fyzicky se účastnili prohlídek vodních toků i manipulace na jezu u Biocelu.

FIRMA UŽ DOSTALA NĚKOLIK POKUT

Mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIZP) Jana Jandová na dotaz Deníku odvětila, že šetření havárie má na starosti místně příslušný vodoprávní úřad. Více případ nekomentovala.

V nedávné minulosti však pila Mayr–Melnhof Holz Paskov několikrát dostala pokutu. Letos v únoru inspektoři ČIŽP uložili provozovateli pily pokutu 280 tisíc korun za únik ropných látek, neohlášení havárie a nedovolené nakládání se závadnými látkami. Při havárii v listopadu 2016 z firmy totiž unikly ropné látky z mechanismu pro manipulaci se dřevem a dešťovou kanalizací se dostaly do levostranného přítoku říčky Olešná. Firma však havárii neohlásila. Udělali to zástupci sousední společnosti Biocel Paskov, kteří si havárie všimli a ihned spustili norné stěny. Díky jejich rychlému zásahu nedošlo k úhynu ryb.

Po havárii tehdy provedli inspektoři ČIŽP v areálu pily komplexní kontrolu nakládání se závadnými látkami. „Zjistili jsme, že firma neplnila své povinnosti provádět zkoušky těsnosti potrubí a nádrží na skladování ropných látek,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

V listopadu 2013 došlo vinou provozovatele pily ke znečištění říčky Olešná i úhynu ryb. Za to dostal od frýdecko-místeckého magistrátu pokutu 17 tisíc korun. Další havárii způsobil v dubnu 2016, sankce od magistrátu byla 27 tisíc korun.

„Vzhledem k tomu, že už se jednalo o třetí havárii způsobenou společností Mayr-Melnhof Holz Paskov, byli inspektoři ČIŽP podstatně přísnější a za tato porušení vodního zákona uložili pokutu ve výši desetinásobku, tedy 280 tisíc korun,“ konstatoval v únoru Karel Kozubek.

Pila je součástí rakouského koncernu. Jejím hlavním produktem je řezivo, vyrábí peletky a je i významným dodavatelem štěpky pro papírenský průmysl. V roce 2017 měla společnost Mayr-Melnhof Holz Paskov podle výroční zprávy obrat 4,41 miliardy korun a vytvořila čistý zisk 313,7 milionu korun. Pila zaměstnává přes tři sta lidí.

Stavba obchvatu Třince u Nebor.
Tendr na poslední úsek obchvatu Třince se zopakuje