Ta jako první před několika lety vstoupila do pilotního projektu zabývajícího se domácím násilím. Působí zde také specializovaný tým, který tyto případy řeší. V Ostravě se konají i různé semináře zaměřené právě na tento druh zločinů. Setkání jsou určena nejen policistům z Ostravy, ale i dalších měst. Například v úterý jej absolvovali nastupující ochránci zákona z Opavy.

Semináře pro elévy

„Semináře jsou celodenní, obsahují nejen teoretickou část s přehledy zákonů i dalších právních norem, ale jsou doplněny i obrazovými záznamy případů domácího násilí,” uvedla mluvčí ostravské policie Gabriela Holčáková. Právě elévům v uniformách věnují ostravští ochránci zákona velkou pozornost. „Významná personální obměna policistů přinesla potřebu vzdělávání nováčků,” řekla Holčáková s tím, že všichni policejní nováčci v průběhu října projdou těmito semináři. A v nich rozhodně nejde jen o pasivní „přednáškové“ přijímání informací.

„Nechybí autentické zvukové záznamy volání oběti na operační středisko. Policisté tak na vlastní kůži zjistí, že se jedná o velmi emočně vypjaté situace, které budou muset řešit. Například tehdy, když oběť a agresor jsou stejně staří jako rodiče policistů,” dodala Holčáková.

Také senioři

Na seminářích se hovoří také o dalším druhu domácího násilí, jehož oběťmi jsou senioři. „Mnozí dříve narození to chápou jako vlastní selhání, nezvládnutí rodičovské role. Policistům i lékařům dotyční mnohdy tvrdí, že k úrazu došlo pádem, nepřiznají útok vlastního potomka. Seminář je doplněn i postřehy z praxe a vyjádřením obětí. Samozřejmostí kurzů je také přiblížení taktiky zákroku,” doplnila Holčáková.

V letech 2005 až 2007 prošlo školeními o domácím násilí na tisíc ostravských policistů. Více než 130 ochránců zákona má za sebou i speciální seminář zaměřený na institut vykázání. „Semináře s problematikou domácího násilí budou pokračovat i v letošním roce, a to jak pro policisty, kteří se již v minulosti kurzů zúčastnili, tak pro nováčky,“ uzavřela Holčáková.

Bití i ponižování

Ostravští policisté od začátku roku vykázali z bytů a domů třicet násilníků, mezi kterými byly dvě ženy. Jeden z posledních případů se stal v Ostravě-Hulvákách. Čtyřicetiletý muž zde surově napadl devětadvacetiletou ženu, která musela snášet jeho téměř tříleté týrání. Několikrát týdně ji bil a ponižoval. Mlátil ji pěstmi, kopal do ní, tahal ji za vlasy a šlapal po ní. Vyhrožoval jí také s nožem v ruce.

„Muž měl k bití použít i kovového řetězu a nutit ji, aby si jej uvázala kolem krku. Ani psychické týrání nebylo bohužel výjimkou, ženu měl ponižovat, kritizovat, izolovat od okolní světa. Útoky probíhaly ve společné domácnosti i za přítomnosti nezletilých dětí,” konstatovala Holčáková.

Krátce po posledním útoku v první polovině října muž utekl. Policisté jej zadrželi tento týden. Ihned mu předali rozhodnutí o zákazu vstupu. Kromě toho jej čekalo obvinění z trestných činů. týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě, vydírání, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci.

Podmínky, které je nutné splnit při uplatnění institutu vykázání

* opakovanost
* jde o jednání, které má svůj vývoj a dochází opakovaně k jeho projevům, často i po velice dlouhou dobu. Domácím násilím není ojedinělý a jednorázový incident, byť se závažnými následky.
* postupný nárůst intenzity
* domácí násilí většinou začíná psychickým násilím a zpravidla se přidává násilí fyzické; útoky jsou zpočátku vedeny proti lidské důstojnosti, posléze proti zdraví, a mohou vyústit v útoky proti životu
* jasné role
* k násilí dochází mezi blízkými osobami, kde lze diferencovat roli násilnické a ohrožené osoby, jejich vzájemné postavení je nerovné a role se v průběhu incidentů nemění
* páchání násilí v soukromí
* k násilí dochází zpravidla beze svědků, nejčastěji v soukromí společného obydlí, ale i na jiných místech, například v chatě, v hotelu a podobně. Jednotlivé útoky zapadající do schématu domácího násilí se však mohou vyskytnout i na veřejnosti.