„Severomoravská policie eviduje od 1. ledna do 31. května tohoto roku celkem čtrnáct trestných činů s extremistickým podtextem,“ upozornil Milan Klézl z krajské policie. Ochránci zákona se setkávají zejména s aktivitami krajní pravice neregistrované neonacistické organizace Národní odpor (NO) a ultrapravicového sdružení Národní korporativisté (NK). „Je zaznamenávána i aktivita ortodoxních či radikálních skinheads a neonacistů zejména v lokalitě měst Ostrava, Karviná, Orlová, Havířov, Opava, Krnov, Olomouc a Bruntál,“ podotkl Klézl. Zdejší skupiny podporují aktivně i pravičáci z Polska a Slovenska. „Počty aktivistů ultrapravice se na letošních akcích pohybovaly v průměru sto až sto padesát osob,“ vypočítal Klézl. Z předchozích akcí NK a NO je možno dovodit, že se jich účastní rovněž extremně nacionalisticky zaměřené osoby. „Kromě aktivistů NK pak zejména ortodoxní skinheads a nazi-skinheads. Řada osob či některých skupin z prostřední zejména radikálních skinheads a nazi-skinheads má agresivní a násilnické sklony a v mnoha případech se po ukončených akcích NO a NK dopouštějí násilné či jiné rasově motivované trestné činnosti s extremistickým podtextem,“ potvrdil Klézl. Podle policisty uskupení znamenají hrozbu především pro bezdomovce, příslušníky různých etnik, ale i pro osoby ultralevicově zaměřené - anarchisty, skejťáky či komunisty. V rámci kraje působí na pracovištích služby kriminální policie a vyšetřování třicet specialistů, zabývajících se odhalováním a dokumentováním tohoto druhu trestné činnosti. „Občané se mohou se svými poznatky k událostem či incidentům obracet na kteroukoli služebnu Policie ČR v místě bydliště. Příklady s extremistickým podtextem budou vždy postoupeny příslušnému specialistovi okresu či kraje,“ doplnil Klézl.