Falešní vodaři o sobě už dali například vědět v Kaňovicích a Lučině. „Prvotní kontakt probíhá telefonicky, kdy se tito falešní zaměstnanci snaží údajně z pověření vodáren domluvit osobní schůzku kvůli tomu, že se v pitné vodě odběratelů prý objevila bakterie. Na osobní schůzku následně přijedou dva muži s kufříkem, kteří na vyžádání vytahují jakési pověření s názvem AQUA v hlavičce. Odběrateli nabízejí, že mu mohou během půl hodiny udělat laboratorní rozbor vody a zjistit, zda se v jejich vodě nějaký problém s kvalitou vyskytl. Zároveň tvrdí, že takto budou oslovovat jednotlivé obyvatele v okolí," upozornil na jejich praktiky mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava (SmVaK) Marek Síbrt.

Jak dále dodal, společnost SmVaK Ostrava se od těchto aktivit distancuje, služby tohoto typu si od žádného dodavatelského subjektu neobjednala. „Naši zaměstnanci se při návštěvě zákazníků vždy prokazují zaměstnaneckou kartičkou, o své návštěvě pokaždé s předstihem informují a k dopravě používají výhradně vozidla označená logem společnosti," připomenul Marek Síbrt.

Informace o kvalitě dodávané vody a jejích parametrech mohou navíc zákazníci získat na internetových stránkách společnosti SmVaK www.smvak.cz, kde jsou aktualizovány s týdenní periodicitou.

Rozbory pitné i odpadní vody pro společnost SmVaK Ostrava provádí společnost Aqualia infraestructuras inženýring s akreditovanou laboratoří pro dané analýzy.