Sjednal pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zde uvedl jako pojistníka právě shora uvedeného, nic netušícího muže z Paskova. Předmětem smluv byly dvě osobní motorová vozidla vozidla AUDI. Svým jednáním neznámý pachatel způsobil vážnou újmu na právech poškozenému muži, který byl tímto považován za dlužníka, kterému byla ztížena možnost přístupu k jiným produktům této pojistné a i jiných společností. Mimo to však způsobil i finanční újmu poškozeným pojišťovnám uzavřením pojistných smluv, které nejsou hrazeny.