Jediným bodem čtvrtečního programu bylo vyhlášení rozsudku.

12.30

Přestože do zahájení líčení zbývá půl hodina, u jednací síně Krajského soudu v Ostravě již postávájí desítky lidí z řad novinářů i veřejnosti.

Dorazila již také matka obžalovaného Petra Kramného a jeho otčím.

12.39

Jako první stojí u dveří do jednací síně starší muž s berlí.

Na dotaz Deníku, zda se jej případ nějakým způsobem dotýká, případně zda znal někoho z rodiny Kramných odpověděl: "Nikoho neznám, jen mě zajímá, jak to dopadne. Sleduji tento případ v médiích."

Přichází již i obhájkyně Petra Kramného Jana Rejžková.

12.45

Počet lidí před jednací síni se zvětšuje. Aktuálně na chodbě ostravského krajského soudu je zhruba 40 osob čekajících na vstup do místnosti.

12.50

Závěrečný den jednání Krajského soudu v Ostravě s vyhlášením rozsudku nad Petrem Kramným, Počet příchozích se stále zvyšuje. Je zřejmé, že kauza poutá pozornost nejen mezi novináři a veřejností, ale i mezi odborníky.

12.55

Justiční stráž vpouští veřejnost do největší jednací síně Krajského soudu v Ostravě. U dveří je při vstupu do místnosti tlačenice.

13.05 

Vězeňská eskorta přivádí Petra Kramného.

Místnost je zaplněna do posledního místa, někteří lidé vzadu stojí.

Předsedkyně senátu Renata Gilová vyzývá všechny přítomné v jednací síni, aby povstali a vyslechli rozsudek.

Soudkyně začíná číst rozsudek. Jménem republiky…

Kramný je uznán vinným z vraždy své manželky a dcery.

Soudkyně čte, čeho se měl Kramný v Egyptě dopustit. Teprve poté oznámí výši trestu.

Soudkyně oznamuje, že Kramný byl odsouzen k 28 rokům ve věznici se zvýšenou ostrahou.

13.17

Soudkyně ukončuje čtení rozsudku a vyzývá přítomné k usednutí. Začíná zdůvodňovat rozsudek.

Zdůrazňuje, že shromažďování důkazů bylo velmi náročné. Očekává se, že zdůvodnění bude dlouhé a potrvá desítky minut.

Soudkyně: "Byl zajištěn dostatek důkazů, aby soud mohl rozhodnout. Důkazy podle senátu tvoří ucelený řetěz, jehož články do sebe zapadají."

"Absentují přímé důkazy, což však nic nemění na závěru soudu," uvedla soudkyně s tím, že stěžejní jsou lékařské posudky.

Obhajoba obžalovaného je ale podle slov soudkyně vyvrácena i řadou dalších důkazů.

Petr Kramný sleduje soudkyni. Nedává na sobě znát žádné emoce.

13.25

Soudkyně uvádí, že k činu došlo v době od 28. července 2013 od 22 hodin do nočních hodin 29. července 2013.

Zmiňuje toaletní papíry nalezené v pokoji a služby, které si Kramný objednal kvůli údajným zdravotním problémům celé rodiny. Toaletní papíry však nebyly vůbec použity.

Podle soudkyně Kramný pochopil, že se rodinný vztah rozpadá. Bral to jako degradaci a ponížení. Pak začal uvažovat o definitivním řešení v podobě rozšířené sebevraždy.

12.27

Soudkyně rozebírá verzi Kramného o otravě - například z nápojů v hotelu. Také zmiňuje, že Kramný začal vytvářet dojem, že do pití mohla něco dát i samotná Monika.

Soud jeho obhajobě neuvěřil, protože nekoresponduje s provedenými důkazy. Verze o otravě byla spolehlivě vyvrácena znaleckými posudky.

K znaleckým posudkům

12.30

"Znaleckými posudky bylo prokázáno, že příčinou smrti bylo náhlé selhání srdce po zásahu elektrickým proudem. A senát se s tím ztotožnil, a to i přesto, že znalecké posudky obhajoby hovořily o něčem jiném," pokračuje soudkyně.

Rozebírá lékařské znalecké posudky a věnuje se detailům. Říká také, že egyptským lékařům provádějícím pitvu mohly uniknout některé drobnosti.

Podle soudkyně nelze ani hovořit o syndromu toxického šoku, jak hovořili znalci obhajoby. Rozebírá jejich údajnou věcnou nesprávnost. "To bylo potvrzeno revizní posudkem," dodává.

12.35

Revizní posudek podle soudkyně potvrdil správnost závěru prvního znaleckého posudku, který vypracovali ostravští znalci z ústavu soudního lékařství, a který hovořil o smrti v důsledku zásahu elektrickým proudem.

Soudkyně se opět věnuje lékařským detailům. Zdůrazňuje, že egyptský soudní znalec některé detaily mohl přehlédnout.

13.39

Soudkyně dále zdůrazňuje, že v revizním znaleckém lékařském posudku bylo poukázáno na řadu nesprávností a nesrovnalostí v posudku obhajoby.

Petr Kramný působí dojmem sfingy. Po celou dobu se téměř nepohnul a nedal na sobě nic znát.

Soudkyně rozebírá fotografie, které byly součástí posudků.

Soudkyně uvádí, že jak ostravští znalci, tak znalci, kteří vypracovali revizní posudek patří ke špičce ve svém oboru.

Své závěry konzultovali s dalšími odborníky a nakonec zcela vyvrátili možnost otravy. Podle nich šlo jednoznačně o zásah elektrickým proudem.

K verzi obhajoby

13.45

Soudkyně se věnuje verzi obhajoby Kramného, že všichni byli otráveni. To ale podle ní bylo vyvráceno toxikologickými zkoumáními již v Egyptě.

Komplex důkazů také podle soudkyně vyvrátil verzi Kramného o tom, že celá rodina měla střevní problémy, průjem a zvracela. To bylo vyvráceno svědectvími lidí, kteří byli v Egpytě a také znalecká zkoumání provedená v Ostravě.

"Nic na tom nemění skutečnost, že egyptský patolog vydal zprávu s podezřením na otravu," pokračuje soudkyně Renáta Gilová.

Obhájkyně Petra Kramného Jana Rejžková si dělá poznámky.

Bez projevů emocí poslouchá slova předsedkyně senátu i státní žalobce Vít Legerský.

"Poté, co soud vzal za prokázané, že příčinou smrti byla akutní zástava srdce po zásahu elektrickým proudem, se soud zabýval otázkou, zda k zásahu nemohlo dojít nešťastnou náhodou. To považujeme za vyloučené," uvádí soudkyně a doplňuje, že nebyly nalezeny žádné elektrospotřebiče a nešťastnou náhodu vyloučil i znalec.

Vražedná zbraň

13.51

"Znalec vysvětlil, jak snadnou mohlo k usmrcení dojít další osobou," dodává Renáta Gilová.

"I když obžalovaný popřel, že by měl zkušenosti, soud dospěl k závěru, že k usmrcení není zapořebí žádných sofistikovaných znalostí. Nelze přehlédnout, že obžalovaný je zručný. Navíc obžalovaný absolvoval kurz svařování elektrickým proudem," pokračuje ve zdůvodnění soudkyně.

Podle ní není důežité, že znalec z oboru elektro nebyl na místě činu, jak opakovaně zdůraznila obhajoba. 

Petr Kramný stále působí dojmem, jakoby se ho rozsudek netýkal.

"Faktem je, že smrtící nástroj nebyl nalezen. Také nebylo možno zjistit, zda smrt byla způsobena jednopolovým či dvoupolovým způsobem. My se kloníme ke dvoupolovému," uvedla předsedkyně senátu.

14.00

To, že se nenašla vražedná zbraň, není podle soudkyně až tak důležité. Předsedkyně senátu připomenula případ, kdy byl obžalovaný odsouzen, aniž by se našlo tělo oběti. 

Podle ní je nemožná i verze, kterou naznačoval Kramný, a to ta, že někdo mohl vniknout na pokoj.

"To je absurdní. Není možné, aby tak někdo jednal, aniž by to on zaznamenal," řekla Renáta Gilová.

14.05

Soudkyně zdůraznila, že je nemyslitelné, aby někdo vešel do pokoje, když tam byl i Kramný, měl připravený vražedný nástroj a pak usmrtí dvě osoby: "Je to výsledek naprosté argumentační tísně obžalovaného. Navíc schází motiv. Proč by chtěl někdo usmrtit dvě neznámé turistky?"

Soudkyně dále uvádí, že Kramní neměli žádné větší problémy s personálem.

Chování obžalovaného a motiv

Podle soudkyně na Kramného jako vraha poukazují i psychologické posudky. Dále jsou tu odposlechy, e-mailová korespondce a další nepřímé důkazy.

Soudkyně připomíná i hovor s asistentkou pojišťovny, které Petr Kramný volal poté, co údajně našel mrtvou manželku a dceru. 

Soudkyně poukázala na rozpory v porovnání s pozdějšími výpověďmi ohledně okamžiku, kdy své nejbližší našel mrtvé.

14.10 

"Obžalovaný tvrdí, že všichni měli mít průjem," připomenula soudkyně, která se vrátila ke chvíli, kdy Kramný chtěl po pokojské službě-uklizeči toaletní papír, který jim údajně došel.

Toaletní papíry ale byly později v rámci zkoumání fotodokumentace objeveny na fotografií v pokoji netknuté.

 "I to má význam při hodnocení důkazů," upozornila soudkyně.

Podivila se také nad tím, že Kramný po nálezu těl svých nejlibžších nejprve volá matce, pak klepe na vedlejší pokoj a následně volá asistenční službě, pro kterou má připraveny potřebné smlouvy.

Zmiňuje výpověď sestry Petra Kramného, která uvedla, že když se Kramného přímo zeptala, zda to udělal, odpověděl s úsměvem, že nejsou důkazy.

14.15

Předsedkyně senátu připomíná i snahu Petra Kramného na cizí pas bez svolení egyptských úřadů vycestovat ze země.

"Soužití nebylo tak lyrické a bez vážnějších konfliktů, jak se snažil obžalovaný přesvědčit. Byl žárlivý, měli problémy v intimním životě. Obžalovaný měl poznatky o nevěrnosti manželky," vyjadřuje se soudkyně k motivu Petra Kramného.

Nesoulad v manželství podle soudu potvrdila řada svědků.

Soudkyně připomíná situace, kdy Monika musela Kramnému na smrt dcery přísahat, že mu nebyla nevěrná.

"S tímto problémem nebyl rozhodně vyrovnán," řekla soudkyně.

14.25

Soudkyně hovoří o posudku znalkyně psycholožky, podle které byly u Kramného zjištěny některé problematické rysy osobnosti.

Znalkyně také zmiňovala sebevražedné sklony Kramného.

"Úvahy o rozšířené sebevraždě mají oporu v provedeném dokazování. Chování obžalovaného po události je těžko pochopitelné. Chybí u něj pocit viny. Netrápí se výčitkami svědomí. Ani u introverta nelze očekávat, že se to obejde bez depresivních prožitků a zoufalství," komentuje dále rozhodnutí soudu předsedkyně senátu.

Při zkoumání byly podle soudkyně u Kramného zjištěny sebevražedné sklony.

14.30

Soudkyně zmiňuje Kramného sexuální a lechtivou korespondenci a flirtování.

Verzi o rozšířené sebevraždě podle jejích slov nasvědčuje i výběr místa činu - hotelový pokoj, kde jsou všichni pohromadě. Kdyby chtěl zabít jen manželku, zvolil by podle soudkyně jiné místo.

"Vzhledem ke všem skutečnostem soud uzavřel, že obžalovaný jednal v přímém úmyslu obě poškozené usmrtit," uvedla předsedkyně senátu Renáta Gilová.

14.35

"Jelikož usmrtil dvě osoby, čin navíc spáchal na osobě mladší patnáct let a jednal po pečlivém uvážení, naplnil tak po objektivní a subjektivní stránce všechny znaky skutkové povahy zvlášť závažného zločinu vraždy, jímž byl uznán vinným. Činu se dopustil jako osoba plně trestně odpovědná. Netrpěl žádnou duševní poruchou ani chorobou,"  dodala a v hodnocení chování Petra Kramného dále pokračovala slovy: "Činu se dopustil vůči svému dítěti, které svého otce milovalo a pro které měl být zárukou bezpečí. Není nic výjimečného, že si lidé v manželství přestanou rozumět. Je nepochopitelné, jak to řešil obžalovaný, který vzal život dvěma nejbližším osobám."

"Po zvážení všech kritérií jsme dospěli k závěru, že na obžalovaného je nutné působit již výjimečným trestem. Každý pachatel takového trestného činu si musí být vědom, že za toto společensky nebezpečné chování bude následovat důrazný trest. U takového činu zákon dovoluje uložit výjimečný trest," uvedla soudkyně.

14.45

Resocializace je podle ní u obžalovaného možná. Za situace nepřijetí viny je však u Kramného ztížená. 

Soudkyně: "U obžalovaného nebyly splněny podmínky o případném uložení trestu na doživotí." 

Při úvahách o výměře trestu obžalovanému přitížilo, že čin spáchal vůči dvěma osobám, a že jednou z obětí je dítě. "Obžalovaný neprojevil vinu."

Soudkyně: "Nelze připustit, ay se manželské krize a rozchody řešily způsobem, který zvolil obžalovaný. Jedinou polehčující okolností je to, že vedl bezúhonný život a dosud nebyl trestán. Soud po zvážení všech okolností obžalovanému uložil trest odnětí svobody ve výměře osmadvaceti let."

14.50

Soud také rozhodoval o náhradě škody, kdy již vycházel z občanského zákoníku, kde se hovoří také o nemajetkové újmě.

"Ta se dá při ztrátě nejbližších jen ztěží vyčíslit," připustila soudkyně.

Senát rozhodl, že obžalovaný Kramný musí pozůstalým zaplatit celkem přes osm milionů korun.

Soudkyně ukončila zdůvodnění rozsudku. Nyní všechny strany poučuje, že se lze proti rozsudku odvolat.

Obžalovaný Petr Kramný se po poradě s obhájkyní odvolal.

Státní zástupce si ponechal lhůtu k vyjádření.

Předsedkyně senátu končí hlavní líčení.


Všechny články související s kauzou Kramný, a to od první informace o smrti dvou českých turistek v Egyptě, najdete zde.