Poškozená rodina si totiž nechala vypracovat dva nové znalecké posudky, které do smutné kauzy vnášejí další otazníky. Soudní znalec pro obor zdravotnictví-chirurgie Milan Krajíček došel po prostudování dokumentace k závěru, že existuje přímá souvislost mezi diagnostikou, léčbou a smrtí Ludmily Olšovské ve frýdecko-místecké nemocnici.

Podle něj oba lékaři chybovali. Ve vypracovaném posudku, který má redakce Deníku k dispozici, uvádí, že lékař Hladík. udělal hrubou chybu tím, že pacientce ordinoval opiát Dipidolor.

„Podání opiátu u podezření na náhlou příhodu břišní je přísně kontraindikováno, protože zastírá klinické příznaky, na jejichž základě by mohla být provedena správná diagnóza," zdůraznil soudní znalec Milan Krajíček z Prahy. K ještě podstatnější chybě pak dospěl u druhého lékaře Tancera, který nemocnou operoval.

„Pro mě je nepochopitelná taktika samotného výkonu, kdy začal laparoskopicky. Přitom měl dobře vědět, že při indikaci operace suspektní peritonitis neznámého původu je tento postup zcela nevhodný, protože i za optimálních podmínek je za hranicí možností laparoskopie důkladně zrevidovat všechny břišní orgány. Navíc úvodním přetlakem rozehnal přítomnou nitrobřišní tekutinu do všech koutů břicha, čímž výrazně zkomplikoval účinnost pozdější laváže.

Tímto omylem ztratil čas, který mohl využít k vyšití kolostomie," nechápavě kroutil hlavou soudní znalec.

Jak dále dodal, situace se lékařům zcela vymkla kontrole. „V daném případě je ještě zajímavé, že polymorbidní nemocná v pokročilém věku odolávala v nemocnici postupující sepsi více než deset týdnů, takže zřejmě musela být před začátkem hospitalizace v dobré biologické kondici," argumentoval znalec.

Soudce líčení odročil na 11. června. Státní zástupce navíc naznačil, že by se kvůli novým skutečnostem mohla zpřísnit právní kvalifikace.