Celníci z oddělení dohledu nad subjekty se zaměřili na provozování hazardních heren v celém Moravskoslezském regionu. Od měsíce června v sedmi případech zadrželi 31 kusů vědomostních her z důvodu podezření, že se jedná o technická zařízení a zajistili 33 000 korun v hotovosti.

Moravskoslezští celníci dále odhalili přes 280 litrů nelegálního alkoholu s únikem na spotřební dani 75 000 korun, v zavazadlovém prostoru u cestujících našli téměř 7 000 kusů nekolkovaných cigaret, na tržnicích a v kamenných obchodech objevili 451 kusů různých napodobenin značkové elektroniky, textilu, hraček a hodinek, kdy by prodejem majitelům ochranné známky vznikla škoda ve výši téměř 2 miliony korun a také 27 gramů marihuany u vytipovaných osob.

Na zpoplatněných komunikacích hlídky odhalily 1543 porušení v oblasti placení mýtných poplatků, výše blokových pokut se vyšplhala na 1 300 000 korun, 302 řidičů neuhradilo dálniční kupony. Při kontrolní činnosti na cestách byly vybrány i nedoplatky dlužníků ze všech spravovaných činností celní správy.

Před nedávnem, ve večerních hodinách, hlídka ostravských celníků vykonávala kontrolní činnost. Zaměřila se na silnici I/48 v lokaci Chotěbuz. Kolegové si všimli, že je u krajnice odstavené vozidlo a u něj stojí další tři osoby. Hlídka zaregistrovala osobu ve špatném zdravotním stavu. Žena polské národnosti klečela vedle auta v bolestmi břicha. Celníci ženu zajistili do stabilizované polohy a přivolali lékařskou pomoc. Do příjezdu rychlé záchranné služby s ženou komunikovali.