Přecházení přes koleje je tedy nejen nebezpečné, ale také zákonem postižitelné. „Zákon o drahách specifikuje skutkové podstaty přestupků fyzických osob. Lze vybrat například, že fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vstoupí na dráhu nebo v obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná, a dále také například, že nedbá v obvodu dráhy pokynu provozovatele dráhy. Za oba přestupky lze uložit pokutu ve stejné výši, a to do 10 tisíc korun,“ zmínila se na dotaz Deníku policejní mluvčí Soňa Štětínská. Ve většině případů se ale jedná o blokovou pokutu, která činí od 100 do 2000 korun.

Policejní mluvčí také uvedla, že je policisty ve službě činnost kolem železničních tratí kontrolována. „Obecně je každý policista při výkonu služby povinen vždy reagovat na jakékoliv porušení zákona v daném místě a čase. V rámci Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje je z pohledu dané problematiky věcně příslušné zejména oddělení hlavní nádraží Ostrava. Nedílnou součástí náplně práce policistů zařazených na tomto organizačním článku je právě kontrola přecházení osob přes kolejiště. Je možné konstatovat, že k takovým kontrolám dochází denně,“ dodala Štětínská.

Konkrétně ve Frýdku-Místku jsme se problematikou přecházení kolejí pod estakádou hlavního tahu zabývali. Jednokolejnou trať denně přejdou desítky lidí a z pokut si přitom mnohé nedělají. „Přechod pro chodce je moc daleko od železničního přejezdu, kde mohou chodci přejít. Když tak měli nějakým způsobem udělat návaznost, a ne, že člověk bude chodit sem tam,“ postěžovala si Deníku žena z Paskova, která zároveň uvedla možný důvod, proč většina přechází přes koleje nedovoleně.