„Až na vskutku ojedinělé případy nezaznamenáváme porušení dodržování tohoto krizového opatření návazného na vyhlášení nouzového stavu,“ uvedla Soňa Štětínská z moravskoslezské policie. 

Plné ruce práce měli policisté společně s celníky a vojáky na hranicích s Polskem a Slovenskem. Za poslední tři dny zkontrolovali ve směru do České republiky téměř 18 900 vozidel, z opačného směru se jednalo o více než 19 600 vozidel.

„Vstup do republiky byl odepřen 158 osobám, vycestovat z republiky bylo odepřeno 278 osobám,“ dodala Štětínská s tím, že vozidla jsou nyní odbavována průběžně. 

Policisté také dohlížejí na dodržování zákazu pohybu mimo bydliště bez zakrytých úst a nosu, zaměřují se i na místa, kde by se mohlo scházet větší množství osob, což by znamenalo zvýšení přenosu infekce.

„Aktuální situace klade na moravskoslezské policisty vzhledem k množství zajišťovaných činností a rozloze kraje vskutku vysoké nároky. I přes vyhlášený nouzový stav však i nadále sloužíme veřejnosti a plníme, byť v upraveném režimu služby, nám stanovené úkoly. Vnímáme dopady nastalé situace na občany, nejednáme tudíž primárně represivně, ale přistupujeme k řešení věcí citlivě, uvážlivě a s pochopením,“ řekla Štětínská, která poděkovala veřejnosti za podporu.

„Občané našili například desítky roušek pro policisty nebo nám věnují nakoupené až stovky těchto ochranných prostředků,“ uzavřela Štětínská.