V této spojitosti jsme položili okresnímu policejnímu mluvčí Vlastimilu Starzykovi několik otázek.

Policisté i během letošní zimní sezony uskutečnili preventivní akce, při kterých kontrolovali chaty v Beskydech. Jak byste jejich počínání zhodnotil?

Tato opatření probíhají i mimo tyto termíny v průběhu celého roku. Z minulých let víme, že akce mají opodstatnění. V řadě případů vedly přímo k dopadení pachatele. Dalším přínosem je přímý kontakt policistů s chataři. Policisté je poučí o preventivních pravidlech – a naopak samotní chataři obohatí policisty o své zkušenosti a postřehy.

Během akce se jim podařilo dopadnout i jednoho pachatele, který vykradl téměř třicet chat. Přespával taky v některých? A co nejvíce kradl?

Většina pachatelů vloupání páchá tuto trestnou činnost právě proto, aby mohli na chatě nějaký den pobýt – a při této příležitosti odcizit a zkonzumovat potraviny, které si zde chataři ponechají. Toto je tedy hlavním cílem zlodějů. Takřka ve všech případech, když se v chatě nacházel alkohol, tak se právě ten stal cílem těchto nezvaných návštěvníků. Zloděj, který byl frýdlantskými policisty zadržen, kromě potravin a alkoholu také odcizoval i elektroniku a nářadí.

Jaká preventivní opatření by majitelé chat měli dělat, aby možnému vloupání co nejvíce zamezili?

Nejlepším preventivním opatřením proti krádeži věcí z chaty je asi to, že si drahé a hodnotné věci, o které nechci přijít odvezu po sezoně z chaty pryč. V průběhu sezony pak není vhodné vystavovat na odiv hodnotné věci, které mohou být lákadlem a tipem pro zloděje, kteří se mohou v chatovištích potulovat. Mezi preventivní opatření patří taktéž vhodné zabezpečení oken a dveří. Doporučujeme také, ovšem pokud je to jen možné, sousedkou výpomoc, která spočívá v tom, že oslovím stálého obyvatele, který zde přebývá celoročně a jemuž důvěřuji, aby čas od času chatu vyvětral, odhrnul sníh nebo zatopil. Právě tyto drobnosti budí dojem, že chata je obývaná. Proto je možné, že se pachatel takovéto chatě vyhne.

Chystají policisté obdobnou akci i během jara a léta – nebo tyto kontroly dělají jenom v zimním období?

Jak jsem již zmiňoval, máme v plánu kontrolovat chatoviště celoročně, tedy nejen v zimním a jarním období.