close Měření úniku plynu. zoom_in

„Po tlakových zkouškách nyní provádíme zejména sondáže a odborná měření. Kolegové zjišťují přesné příčiny a okolnosti exploze. Je zřejmé, že výbuch způsobil plyn. Právě těmito měřeními chceme přesně lokalizovat a určit zdroj nahromaděného plynu," potvrdil Deníku frýdecko-místecký policejní mluvčí Vlastimil Starzyk. 

Vyšetřovatelé už v úterý vyloučili, že by výbuch způsobil únik plynu přímo v objektu, protože do ní není zaveden. Vyloučili také explozi přenosného plynového topidla a pyrotechnik nezjistil, že by byla způsobena výbušninou. 

Prověřována byla možnost, že se do budovy dostal důlní plyn metan vyvěrající z podzemí dnes již uzavřené šachty. Podle oslovených odborníků by ale výbuch nahromaděného metanu vypadal jinak. "Výron metanu je v této lokalitě nemožný. Jde totiž o místo nad ohradníkem, tedy ochranným pilířem, kde se netěžilo. K vyvěrání metanu tam proto dojít nemohlo," řekl mluvčí důlní společnosti OKD Marek Síbrt.

Na vině je metan z potrubí

V blízkosti budovy v hloubce zhruba čtyř metrů vede plynové potrubí. Ne však se zemním plynem, ale s metanem, který se v celém regionu z bezpečnostních důvodů odčerpává z podzemí šachet a na povrchu se využívá k vytápění nebo výrobě elektrické energie v kogeneračních jednotkách. Potrubí bylo po explozi při standardním postupu uzavřeno. Experti v něm později provedli tlakovou zkoušku, aby ověřili, zda není porušené. Právě netěsnost tohoto potrubí je nejpravděpodobnější příčinou nahromadění plynu v jedné části budovy a následné exploze.

"Společnost, která se těžbou metanu zabývá, si u nás objednala provedení tlakové zkoušky. Ta byla pracovníky Hlavní báňské záchranné stanice provedena už v úterý," potvrdil mluvčí OKD Síbrt. 

Společnost Green Gas DPB k neštěstí vydala ve středu odpoledne vyjádření:

Společnost Green Gas, DPB, a.s. od prvních okamžiků po úterní havárii spolupracuje na vyšetření příčiny exploze. Z dosavadních výsledků měření a expertiz vyplývá, že metan s největší pravděpodobností unikl z potrubí, které vede poblíž místa výbuchu a které spravuje společnost Green Gas, DPB, a.s.
Společnost jímá metan pomocí těžební stanice důlního plynu, lokalizované v Paskově. Tato stanice těží metan z jam bývalého Dolu Paskov. Zdroj plynu - paskovské jámy - jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od místa exploze, zhruba 250 metrů.
Potrubím je dodáván důlní plyn do plynové kotelny na sídlišti Bělská v Paskově. Předmětná část byla kompletně postavena v roce 2008 a kolaudována o rok později. Jde o moderní a zabezpečené potrubí. Společnost Green Gas, DPB, a.s. vlastní a provozuje celkem 153 km potrubí plynovodní soustavy, kterou dopravuje důlní plyn. Touto činností se zabývá více než 20 let. Za celou historii společnosti se obdobný případ nestal.
Kontrola těsnosti plynovodů je prováděna podle bezpečnostního a technického standardu 2 x za rok. Toto konkrétní potrubí bylo naposledy prověřeno dne 6.11.2014 bez indikace úniku – plynovod těsnil.
Společnost Green Gas, DPB, a.s. nyní, ve spolupráci s odborníky z Báňské záchranné služby a také v součinnosti s policejními vyšetřovateli zjišťuje příčiny netěsnosti potrubí, z něhož metan unikl. Zároveň technickými prostředky prověřuje i jiné možné zdroje metanu v okolí budovy.
V současné době probíhá obnažení potrubí v předmětném místě s cílem zjistit možnou příčinu. Současně probíhá měření obsahu metanu v půdním vzduchu v bezprostředním okolí postiženého objektu.
Aktuální měření na místě výbuchu stále zaznamenávají vysoké koncentrace metanu (10 - 15%) v půdním vzduchu, tedy ze vzorků odebraných z mělkých vpichů v okolí místa výbuchu, přestože plyn již od úterního rána v potrubí neproudí. Proto i nadále pokračuje hledání příčiny nahromadění a výbuchu metanu.

Zdravotní stav popálených je stále vážný

Všichni pacienti, kteří byli po výbuchu převezeni do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě, zůstávají dále v péči specialistů na popáleniny. "Stav všech šesti pacientů se nezměnil," potvrdil mluvčí nemocnice Tomáš Oborný.

Jak už Deník informoval v úterý, nejvážněji byla při explozi zraněna 37letá žena. Popálena byla na 80 procentech těla a její stav je kritický. Bezprostředně po explozi ji lidé naložili do auta a odvezli do Městské nemocnice v Ostravě. Tam byla přeložena do sanitky a transportována na specializované Popáleninové centrum FN Ostravě-Poruba.

Dalšími zraněnými jsou dvě ženy, které utrpěly popáleniny na přibližně 40 procentech těla. Obě byly do nemocnice přepraveny vrtulníkem. 

Zhruba 20 procent těla má popálené 38letá žena, kterou do nemocnice převezla sanitka záchranné služby.

Středně závažné popáleniny utrpěli 36letý muž a 45letá žena. Jsou mimo ohrožení života rovněž v péči ostravského popáleninového centra. 

Tlakovou vlnou po výbuchu byl zraněn 18letý muž, který je hospitalizován v Městské nemocnici v Ostravě-Fifejdách.

Další dvě ženy byly ošetřeny později, když se u nich projevil stres z události. 

Čtěte také: Žena popálená při výbuchu celnice je v kritickém stavu