„Kauzu rozkrývá speciální tým a shromažďuje veškeré informace k podezřelým osobám. Skutek je kvalifikován jako ohrožení a poškození životního prostředí a neoprávněné nakládání s odpady,“ upřesnila policejní mluvčí Gabriela Pokorná.

Nelegálně uložený odpad byl nedávno objeven ve Starém Městě u Frýdku-Místku a v Bohumíně. V minulém týdnu začala specializovaná firma po částech odvážet odpad ze staroměstského skladu.

„Upozorňujeme majitele průmyslových objektů a pracovníky realitních kanceláří na možnost oslovení za účelem pronájmu průmyslových objektů, které mohou být následně zneužity k uložení nelegálního odpadu. Jde i o dočasně nevyužité objekty uvnitř velkých průmyslových podniků, kde je značný pohyb vozidel i osob, a činnost pachatelů by tak mohla uniknout jakékoliv pozornosti,“ přiblížila policejní mluvčí.

Náklady na odstranění nelegálního nebezpečného odpadu se pohybují v milionech až desítkách milionů korun. „Není ani vyloučeno, že tyto náklady bude muset vynaložit majitel objektu, který objekt k uskladnění odpadu poskytne,“ konstatovala Gabriela Pokorná.

Doplnila, že kolem sjednávání pronájmu se v dosavadních případech pohybovali cizinci hovořící polsky. „Velmi důrazně nabádáme vlastníky průmyslových objektů, aby při sjednávání pronájmu těchto objektů byli maximálně obezřetní, a od samého počátku věděli, jaký materiál je do objektu navážen, znali totožnost osob, kterým do průmyslových objektů povolí vstup a vjezd vozidel,“ doplnila policejní mluvčí.